You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

Gezonde ecosystemen zijn van levensbelang in de strijd tegen de klimaatverandering maar ze beschermen ons evenzeer tegen de gevolgen ervan. Biodiversiteit speelt daarin een essentiële rol en verdient dus alle aandacht.

Het beschermen en herstellen van biodiversiteit is cruciaal voor het behalen van de klimaatdoelstellingen. ‘Dat werd op de recente klimaattop van Glasgow eindelijk erkend’, zegt Johan Lammerant, expert ‘business and biodiversity’ bij adviesbureau Arcadis. ‘Gezonde ecosystemen zijn in staat veel koolstof (CO2) op te nemen, ze zorgen voor afkoeling in steden en verminderen de kans op overstromingen. Daarnaast bieden ze vele andere maatschappelijke voordelen zoals bestuiving, zuivering van de lucht en de voorziening van voedsel en water. Biodiversiteit vormt dus het fundament voor sociale welvaart en een gezonde economie. Helaas is het dramatisch gesteld met onze biodiversiteit, ondermeer door verontreiniging, het verdwijnen van leefgebieden, maar ook door de klimaatverandering. De energietransitie is daarom een absolute must. Alle bedrijven zijn uiteindelijk afhankelijk van biodiversiteit.

Financiële spelers

De financiële sector besteedt al langer aandacht aan de klimaatproblematiek. ‘Banken en vermogensbeheerders integreren de risico’s van klimaatverandering in hun beleid’, weet Tom van den Berghe, directeur duurzame financiering bij bankenkoepel Febelfin. ‘De scope verruimt nu naar biodiversiteit. Zowel bij kredietverleningen als beleggingen wordt gekeken naar de positieve of negatieve impact die bedrijven hebben op onze ecosystemen. Ondernemingen die actief zijn in bijvoorbeeld niet duurzame palmoliewinning of schaliegas maken minder kans.’

De financiële sector kan kapitaalstromen helpen sturen richting behoud van biodiversiteit. ‘Maar omgekeerd heeft het verlies aan biodiversiteit ook een belangrijke impact op de sector’, stelt Tom van den Berghe. ‘Meer bepaald op de leefbaarheid van de bedrijven waarin vermogensbeheerders beleggen of waaraan banken kredieten toestaan. De afname van gezonde ecosystemen vertaalt zich dus in financiële risico’s, zowel voor de financiële spelers als voor hun klanten. Ook reputatieschade kan meespelen.’

Europa helpt mee

Vrijwillige initiatieven zoals Finance for Biodiversity Pledge en Partnership for Biodiversity Accounting Financials leveren belangrijke bijdragen. Daarnaast is er de Europese regelgeving. In het kader van haar Green Deal werkte de EU alvast een taxonomie uit: een classificatiesysteem dat aangeeft op welke ecologisch duurzame activiteiten groene financieringsinstrumenten zich kunnen richten. De Sustainable Finance Disclosure Regulation verplicht de financiële sector dan weer om transparant te communiceren over onder meer biodiversiteit. 

Hoe kan Arcadis helpen? 

Als multidisciplinair adviesbureau helpt Arcadis zowel bedrijven als investeerders om goed onderbouwde keuzes te maken. ‘We begeleiden ondermeer Alpro en Spadel bij de ontwikkeling van hun strategie inzake biodiversiteit’, zegt Johan Lammerant. ‘We weten zeer goed welke tools en metrics beschikbaar zijn om de impact te meten en we begeleiden hen om biodiversiteitsverlies te beperken, te herstellen en te compenseren. Ook financiële spelers kunnen we bijstaan met de juiste inzichten, data en indicatoren om beleggingen en investeringen te beoordelen.’ 

‘Arcadis is overigens betrokken bij verschillende internationale netwerken. We zijn bijvoorbeeld lid van het Science Based Targets Network, dat ondersteuning biedt bij het vastleggen van wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen. We werken mee aan het ALIGN project van de Europese Commissie om  internationale meetstandaarden voor biodiversiteit te ontwikkelen.’

  

Neem contact op met {name} voor meer informatie & vragen

Arcadis gebruikt uw naam en e-mailadres alleen om uw vraag te beantwoorden. Meer informatie kunt u vinden in ons Privacy beleid.