You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

Built assets zijn onmisbaar in onze maatschappij. Denk aan onze infrastructuur voor transport en vervoer, installaties voor drinkbaar water, onze netwerken die stroom voorzien of de gebouwen waarin we werken. Deze assets staan centraal voor een degelijke levenskwaliteit. Het beheer en de instandhouding hiervan zijn van cruciaal belang om tegenvallende prestaties of onnodige kosten te drukken.


De druk op assets neemt toe en dat heeft alles te maken met een snelle verstedelijking, klimaatverandering, waterschaarste en globalisering. Deze uitdagingen zijn door COVID-19 en de onzekerheden verbonden aan deze pandemie, alleen maar versterkt. Bedrijven en overheden moeten deze uitdagingen goed aanpakken om versnelde degradatie tegen te gaan. Zo maken ze hun assets toekomstbestendig. Het omarmen van technologie en digitalisering is hierin een belangrijke stap.


Helaas schiet de instandhouding van assets nog vaak tekort door een gebrek aan focus of door verouderde werkwijzen en methodieken. Dit leidt tot tegenvallende prestaties of onnodige kosten. Asset management, het beheer van activa is hier de sleutel.


Arcadis beheerst de kunst om assets te optimaliseren en risico’s en kosten te beheersen om zo (meer) waarde te creëren. Ook toetsen we of activa bestand zijn tegen de gevolgen van onder meer klimaatverandering, cybercrime en the new way of working en of ze aanpasbaar zijn aan energietransitie en disruptieve technologieën. Dit alles vormt de basis van een toegespitst programma voor ontwikkeling, realisatie, aanpassing, exploitatie (beheer en onderhoud) en heroriëntatie op nieuwe behoeften. Zo zorgt Arcadis ervoor dat assets hun hele levenscyclus optimaal bijdragen aan de bedrijfsdoelstellingen.


Dirk Vanderlinden

Neem contact op met Dirk Vanderlinden voor meer informatie en vragen.

Dirk Vanderlinden, Senior Consultant Asset Management

+32476 985 843

Neem contact op met {name} voor meer informatie & vragen

Arcadis gebruikt uw naam en e-mailadres alleen om uw vraag te beantwoorden. Meer informatie kunt u vinden in ons Privacy beleid.