You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

De koudevraag neemt toe, vooral in de energiehuishouding van niet-residentiële gebouwen. Aanleiding zijn strengere isolatie-eisen, stijgende interne warmteproductie en de klimaatopwarming. Ook steeds meer toepassingen vragen jaarrond koude, zoals servers en noodvoorzieningen. Maar nog vaak wordt de warmte die daarbij vrijkomt, als restproduct afgevoerd. Met een neutraal energienet 2.0 kan die warmte hergebruikt worden voor bijvoorbeeld de productie van sanitair warm water in de zomer.


Het meest groene kilowattuur is het kilowattuur dat je niet verbruikt. Daarom is het recycleren van overtollige energie de eerste stap in een duurzaam ontwerp. Om deze energetische kringloop mogelijk te maken, werkte Arcadis een neutraal energienet 2.0 uit. De verschillende afnemers van dit net wisselen warmte of koude uit en enkel de resulterende energievraag moet door de energieopwekker geproduceerd worden. Mits goed ontwerp kan dit op een ecologisch verantwoorde en passieve manier.


Een duurzame bron in combinatie met een neutraal energienet 2.0 levert een primaire energiebesparing van 40% op.


Klassiek versus 2.0

Het neutraal energienet 2.0 vormt de basis van het energieconcept en wordt wijdvertakt over het volledige project aangelegd. In tegenstelling tot een klassiek neutraal net wordt er niet gewerkt met een heen- en retourleiding, maar met een warme en koude leiding. Iedere energievrager heeft zijn afzonderlijke warmtepomp die is aangesloten op het neutraal net. Deze warmtepompen zijn zo uitgevoerd dat ze zowel warmte uit de warme leiding als koude uit de koudeleiding kunnen afnemen.


Afhankelijk van de resulterende energievraag zal het net bijverwarmd dan wel bijgekoeld moeten worden. In een traditioneel neutraal net bestaat de bron uit een klassieke ketel met een koelmachine. Het neutraal net 2.0 daarentegen maakt gebruik van een passieve energieopwekker zoals geothermische energie (KWO/BEO), riothermie (energie uit rioolwater) of een andere lage temperatuur restwarmtebron, eventueel aangevuld met een droge koeler (koeling met buitenlucht), oppervlaktewater of een combinatie daarvan. Een passieve energiebron verduurzaamt de energieopwekking en zorgt ook voor een lagere energiekost voor het gebruik van de gemeenschappelijke installatie. Het vraagt wel enige aandacht op vlak van regeling, temperaturen en comfortverwachtingen om met de beperkingen eigen aan een passief systeem om te gaan.


Voordelen

Naast het synergievoordeel (warmte- en koudenet in één) en de mogelijkheid tot duurzame energiesystemen, is dit concept ook gemakkelijk moduleerbaar en flexibel. Een klassiek warmtenet produceert zijn warmte in een gecentraliseerde, collectieve stookplaats. Bij een neutraal energienet is het eender waar er exact energie geleverd of onttrokken wordt.


In de praktijk

Onder meer in de projectontwikkeling Quartier Bleu in Hasselt wordt een neutraal energienet 2.0 toegepast waarbij de bron een koude-warmteopslagsysteem is. Elk gebouwdeel is voorzien van een water-water warmtepomp en de mogelijkheid om rechtstreeks passief te koelen. De restwarmte van de transformatoren en serverruimtes wordt via het net gerecupereerd en voedt de warmtepompen. De elektrisch aangedreven warmtepompen zorgen ervoor dat er geen aardas nodig is voor verwarmingstoepassing.


Cruciaal in het concept van een neutraal energienet 2.0 is de correcte afstemming tussen de bron, het distributiesysteem en de afnemers. Zowel hydraulisch als regeltechnisch vraagt dit in ontwerp, uitvoering en inbedrijfsstelling de nodige aandacht om het geheel goed op elkaar af te stemmen. Maar een volledig elektrisch gedreven HVAC-installatie maakt elk project klaar voor de energietransitie van de toekomst.


Contacteer ons voor meer informatie!

Bert Lemmens

Neem contact op met Bert Lemmens voor meer informatie en vragen.

Bert Lemmens, Consultant Sustainable Buildings, Arcadis Belgium

Neem contact op met {name} voor meer informatie & vragen

Arcadis gebruikt uw naam en e-mailadres alleen om uw vraag te beantwoorden. Meer informatie kunt u vinden in ons Privacy beleid.