You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

De klimaatopwarming daagt overheden uit om steden en gemeenten anders in te richten. Mobiliteit, duurzaamheid en energie zijn belangrijke thema’s, maar een integraal waterbeleid ligt aan de basis van een veerkrachtige stad in een veranderende wereld.


De huidige infrastructuur in en rond onze steden is niet voorzien op een klimaat waar langdurige droogte en overmatige regenval elkaar ongecontroleerd afwisselen. Het zorgt voor een onevenwicht en bijgevolg dus voor heel wat problemen. Naast de evidente sociale en economische of materiële schade, zijn er ook heel wat indirecte gevolgen. Stroompannes bij overstromingen, verlies van biodiversiteit en landschap, de impact op de drinkwatervoorraad, verstoring van vervoersstromen bij hevige regenval, enz. Slim omgaan met water is dus de boodschap en een integraal waterbeleid kan daarbij helpen.

Waterrobuust én klimaatresistent


Een reeks van maatregelen volgens het gekende Ladder van Lansink-principe maakt een stad waterrobuust. Arcadis ziet daarin de opportuniteit om tegelijk richting een klimaatresistente stad te evolueren. Onze oplossingen rond wateroverlast en -tekort betrekken daarom ook een aanpak voor multifunctioneel ruimtegebruik, hittebestendigheid en verhoogde biodiversiteit.


Wereldwijd werken we met meer dan 100 steden samen in hun aanpak tegen de klimaatverandering. We kijken daarbij verder dan een visie en geven ook advies rond implementatie en financiering van de gekozen maatregelen.


Kruispunt Kasteelpleinstraat in Antwerpen


Voor onze projecten in Antwerpen optimaliseren we samen met de Stad en Aquafin het concept om regenwater van de straat eerst af te voeren naar een ondergrondse groeiplaatconstructie of boombunker. Regenwater van de omgeving komt in deze bunker terecht in plaats van het riool om de bomen van voldoende water te voorzien. Dit zorgt voor extra infiltratie van regenwater én een sterkere ontwikkeling van de bomen. Een duidelijk win-win: droogte voorkomen en tegelijk een groenere, hittebestendige stadsomgeving creëren.


Benieuwd wat Arcadis voor u kan betekenen? Contacteer ons.

Kris Casteleyn

Neem contact op met Kris Casteleyn voor meer informatie en vragen.

Kris Casteleyn, Teammanager Water - Consultant

+32495 239 744
Hilde De Lembre

Neem contact op met Hilde De Lembre voor meer informatie en vragen.

Hilde De Lembre, Director Environment

+32495 590 761

Neem contact op met {name} voor meer informatie & vragen

Arcadis gebruikt uw naam en e-mailadres alleen om uw vraag te beantwoorden. Meer informatie kunt u vinden in ons Privacy beleid.