Wat is PLAGE precies?

PLAGE staat voor ‘Plan voor Lokale Actie voor het Gebruik van Energie’. Dit nieuwe regelgevend kader is in het leven geroepen om het energieverbruik in gebouwen in Brussel te verminderen door energiebesparingsdoelen op te leggen aan zowel eigenaars als huurders van grote gebouwen.

PLAGE verplicht gebouweigenaars en -gebruikers om actie te ondernemen om vooraf vastgelegde doelstellingen voor een lager energieverbruik te behalen. De lat ligt hoog gelegd. Een langetermijnplanning, slimme keuzes en een geïntegreerde aanpak op gebouwenparkniveau zijn onontbeerlijk om deze doelstellingen te behalen. De eerste PLAGE-cyclus start eind 2020. De identificatiefase moet vóór 31 december 2020 afgerond zijn.

PLAGE

De energiewetgeving die Brussels vastgoed zal transformeren

Is uw organisatie onderworpen aan deze wetgeving? Welke stappen moet u dan nemen?

Is het financieel lonend om vooraf te investeren in een volledige PLAGE-naleving?

Downloads in English

Oswald Verbergt, City Executive Brussels

+32 477 679 253

Arcadis will use your name and email address only to respond to your question. More information can be found in our Privacy office