You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

Wat is PLAGE precies?

PLAGE staat voor ‘Plan voor Lokale Actie voor het Gebruik van Energie’. Dit nieuwe regelgevend kader is in het leven geroepen om het energieverbruik in gebouwen in Brussel te verminderen door energiebesparingsdoelen op te leggen aan zowel eigenaars als huurders van grote gebouwen.

PLAGE verplicht gebouweigenaars en -gebruikers om actie te ondernemen om vooraf vastgelegde doelstellingen voor een lager energieverbruik te behalen. De lat ligt hoog gelegd. Een langetermijnplanning, slimme keuzes en een geïntegreerde aanpak op gebouwenparkniveau zijn onontbeerlijk om deze doelstellingen te behalen. De eerste PLAGE-cyclus start eind 2020. De identificatiefase moet vóór 31 december 2020 afgerond zijn.

PLAGE

De energiewetgeving die Brussels vastgoed zal transformeren

Is uw organisatie onderworpen aan deze wetgeving? Welke stappen moet u dan nemen?

Is het financieel lonend om vooraf te investeren in een volledige PLAGE-naleving?

Downloads in English

Bert Lemmens

Neem contact op met Bert Lemmens voor meer informatie en vragen.

Consultant Sustainable Buildings, Arcadis Belgium

Neem contact op met {name} voor meer informatie & vragen

Arcadis gebruikt uw naam en e-mailadres alleen om uw vraag te beantwoorden. Meer informatie kunt u vinden in ons Privacy beleid.