You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

Matthew Yonkin

Energy Transition lead, U.S.

CO2-neutraal in 2035? Het lijkt misschien een onhaalbaar doel, maar met een goede samenwerking en een gedeelde visie via een aanpak van 'systeemdenken' behoort dit zeker tot de mogelijkheden.

Systeemdenken: Iedereen erbij betrekken

Steden zijn levende systemen. Van de natuurlijke omgeving en bestuursorganen tot cultuur, de gemeenschappen en infrastructuur – elk element in een stad is in zekere mate afhankelijk van het andere. Om hun doelstellingen op het gebied van duurzame, stedelijke veerkracht te bereiken, is een systeemaanpak voor steden cruciaal. Bij het vinden van duurzame oplossingen moet men de onderlinge verbindingen zien tussen alle elementen, systemen en stakeholders in een stad en deze als geheel bekijken.

Dit betekent dat de energietransitie niet alleen wordt gezien als doel voor netbeheerders, maar dat we ook kijken naar de impact op de lokale gemeenschap en milieugroepen, de rol van lokale bedrijven en gemeenten bij het ondersteunen van de adoptie en de voordelen voor de vastgoed- en financiële sector.

Een plan voor duurzame energie moet niet alleen de impact bekijken van de transitie op deze onderling verbonden systemen en stakeholders, maar deze ook betrekken in de belangrijkste fasen. Vroegtijdige betrokkenheid is essentieel, waarbij zij al deelnemen aan het auditproces om zo een business case te ontwikkelen die voor iedereen werkt. Dit resulteert in een grotere buy-in en meer investeringen.

DIT BERICHT MAAKT DEEL UIT VAN EEN SERIE

Urban Resilience

In 20250 woont naar verwachting twee derde van de wereldbevolking in een stad. Steden zijn aantrekkelijk door de belofte van welvaart. Hoe meer steden groeien, hoe lastiger het is die belofte na te leven. Drukkere steden, stijgende kosten van levensonderhoud, energiearmoede en klimaatverandering stellen onze stedelijke leefomgeving op de proef. Kunnen we deze opgaven aan?

Belangrijkste stappen:

  • Gebruik haalbaarheidsonderzoeken om al in de strategische planningsfase ideeën te beoordelen.
  • Betrek alle stakeholders vanaf dag één, zodat sociale, economische én natuurlijk zaken meespelen.
  • Denk na over alle belangen en breng de voordelen voor alle partijen in kaart. Het kan effectief zijn om duurzame masterplanningsstrategieën in grootschalige projecten te integreren.
  • Hoe meer stakeholders bij de plannen worden betrokken, hoe beter steden invloed kunnen uitoefenen. Alle stakeholders moeten deel uitmaken van het gesprek voor haalbare plannen.
  • Beleid en wetgeving moeten op regionaal en landelijk niveau op elkaar aansluiten, ondersteund door investeringen. Samenwerkingsverbanden tussen de publieke en private sector zijn essentieel.

Neem contact op met {name} voor meer informatie & vragen

Arcadis gebruikt uw naam en e-mailadres alleen om uw vraag te beantwoorden. Meer informatie kunt u vinden in ons Privacy beleid.