You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

Wouter Gevaerts

European Environmental Restoration Director

De verspreiding van PFAS is een wereldwijd probleem. In Europa zijn duizenden locaties verontreinigd met deze giftige, chemische stoffen die zo hardnekkig zijn dat ze vaak worden aangeduid als ‘forever chemicals’: eeuwig verontreinigende stoffen. Hun eigenschappen maken ze bijzonder moeilijk afbreekbaar waardoor ze in het milieu blijven circuleren. Hun impact op onze gezondheid en de kwaliteit van ons drinkwater is zorgwekkend. Bovendien zijn er nog te weinig internationale normen en worden bestaande saneringstechnieken nog onvoldoende toegepast in de praktijk. In België en ook elders in de wereld proberen autoriteiten het probleem nu beter aan te pakken.


Arcadis ondersteunt overheden bij het bepalen van normen en methodologieën om PFAS-verontreinigingen aan te pakken. Zo stelden we samen met Brussel Leefmilieu een code van goede praktijk op: een lijst met activiteiten en incidenten die PFAS kunnen lekken en hoe ze aan te pakken. Denk bijvoorbeeld aan PFAS-verwerkende industrie, zoals textielproducenten en papierfabrieken, brandweeroefenplaatsen (blusschuim), stortplaatsen, waterzuivering- en verbrandingsinstallaties. Momenteel werken we aan een overzicht van geschikte behandeltechnieken.

Raadpleeg hier de kaart met alle mogelijk verontreinigde sites in Brussel.


Oplossingen op maat

We werken al meer dan 15 jaar samen met toonaangevende universiteiten en de private sector om innovatieve saneringstechnieken te ontwikkelen en toe te passen. Deze kennis stelde ons in staat om al meer dan 650 PFAS-projecten succesvol af te ronden, oplossingen te bieden voor het vervangen van blusschuim en een expertisecentrum voor PFAS op te richten. Met behulp van deze middelen zijn onze experts dagelijks betrokken bij het leveren van op maat gemaakte oplossingen aan industriële klanten en andere opdrachtgevers.

Andere problematieken

PFAS zijn niet de enige verontreinigende stoffen die circuleren in ons milieu. Nieuwe inzichten leiden tot nieuwe expertisegebieden en onze experts werken ook aan duurzaam beheer van andere problematische stoffen. Denk aan persistente organische verontreinigende stoffen, vlamvertragers, TBA, enzovoort.

Arcadis heeft een internationaal netwerk van experts die klaarstaan om je te helpen met de juiste aanpak voor deze verontreinigende stoffen. Contacteer ons voor een advies op maat.

Wouter Gevaerts

European Environmental Restoration Director


Nog niet klaar met lezen?
Dit kan ook interessant zijn voor jou