You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

Sofie Willems

Sustainability Advisory Lead

De Europese Raad bereikte een akkoord over de bescherming van milieu en mensenrechten in de toeleveringsketen van bedrijven. Welke bedrijven precies onder deze scope vallen en wat dat betekent, vatten we hieronder voor u samen.

De definitieve tekst wordt verwacht om in april 2024 te worden geformaliseerd, na goedkeuring door het Europees Parlement en ondertekening door de Europese Commissie. Na publicatie van de finale tekst hebben de EU-lidstaten twee jaar de tijd om deze te implementeren in nationale wetgeving.

 

Welke bedrijven moeten voldoen aan de CSDDD?

Naar schatting zullen 5.400 Europese bedrijven aan de richtlijn moeten voldoen. Het gaat om:

• (Moeder)bedrijven met

◦ > 450 miljoen euro netto omzet wereldwijd en

◦ > 1.000 werknemers

• Bedrijven die franchise- of licentieovereenkomsten hebben gesloten of het uiteindelijke moederbedrijf zijn van een groep die franchise- of licentieovereenkomsten heeft gesloten, met

◦ > 22,5 miljoen euro royalty’s, op voorwaarde dat het uiteindelijke moederbedrijf van die groep een wereldwijde omzet van minstens 80 miljoen euro heeft

Als de richtlijn van kracht gaat in 2024, zullen deze bedrijven eraan moeten voldoen vanaf:

• 2027: > 5.000 werknemers en > 1.500 miljoen euro omzet

• 2028: > 3.000 werknemers en > 900 miljoen euro omzet

• 2029: > 1.000 werknemers en > 450 miljoen euro omzet

Niet-Europese bedrijven zijn aan deze richtlijn plichtig vanaf:

• 2027: > 1.500 miljoen euro omzet

• 2028: > 900 miljoen euro omzet

• 2029: > 450 miljoen euro omzet

Wat met KMO’s, leveranciers en andere bedrijven die niet rechtstreeks onder deze scope vallen? Als ze betrokken zijn bij de waardeketen van een bedrijf dat wél onder deze richtlijn valt, worden ze mee onder de loep genomen en kunnen ze hiervan impact ondervinden.

 

Wat zijn de verplichtingen van de CSDDD?

Bedrijven moeten "due diligence" maatregelen opzetten en uitvoeren die betrekking hebben tot hun eigen activiteiten, die van hun dochterbedrijven én die van hun directe en indirecte zakenpartners in de volledige waardeketen van hun activiteiten.

De CSDDD schrijft deze zes stappen voor die in lijn zijn met de Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OECD) :

1. Integreer zorgvuldigheidseisen in het beleid en beheersystemen.
2. Identificeer en beoordeel nadelige gevolgen voor mensenrechten en milieu.
3. Voorkom, minimaliseer of stop feitelijke en potentiële negatieve gevolgen voor mensenrechten en het milieu.
4. Monitor en beoordeel de effectiviteit van de maatregelen.
5. Communiceer!
6. Neem herstelmaatregelen.

Ook het opstellen en uitvoeren van een klimaattransitieplan, gericht op het beperken van de opwarming van de aarde tot maximaal 1,5°C in overeenstemming met het akkoord van Parijs, is verplicht.

>> Lees hier alle richtlijnen per stap (vanaf artikel 5 tot en met artikel 11)

 

Kunnen bedrijven zich nu al voorbereiden op de CSDDD?

Van zodra de Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) geformaliseerd is, krijgen Europese lidstaten twee jaar de tijd om deze om te zetten in hun nationale wetgeving. We raden bedrijven aan om zich nu al voor te bereiden. Op die manier krijg je al inzicht in je waardeketen en stakeholders, en kan je nagaan welke interne beleidsprocessen en bestuursregelingen al van kracht zijn rond mensenrechten en milieu (bijvoorbeeld de gedragscode van toeleveranciers). Ook het opbouwen van interne kennis rond deze thema’s is een goede voorbereiding.

 

Volgen er sancties voor het niet naleven van de CSDDD?

Ja, de CSDDD omvat administratief toezicht en sancties die door de lidstaten zullen worden opgelegd. Deze sancties omvatten naming and shaming en zware boetes, met een maximale straf van minstens 5 procent van de netto wereldwijde omzet.

Bovendien biedt de CSDDD mogelijkheden voor civiele handhaving of “civil liability”, waarbij bedrijven die onder de reikwijdte van de richtlijn vallen, aansprakelijk zullen zijn voor schade veroorzaakt door het niet nakomen van hun verplichtingen onder de CSDDD.

 

Wat heeft de CSDDD te maken met de CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive)?

Beide richtlijnen zijn nauw verbonden en maken deel uit van een Europees pakket aan maatregelen, de EU Green Deal. Ze werden in het leven geroepen om bedrijven duurzamer te laten opereren. Zo vereist de CSRD ook dat bedrijven alle gegevens rond duurzaamheid verzamelen en risico's op het gebied van mensenrechten en milieu identificeren via een dubbele materialiteitsanalyse. Deze risico’s kunnen als prioriteit worden gesteld voor de CSDDD.

Bedrijven onder de CSRD zijn ook verplicht om een klimaattransitieplan (ESRS E1-1) aan te nemen, gericht op het beperken van de opwarming van de aarde.

Wat CSDDD onderscheidt, is de nadruk op uitgebreidere due diligence-beoordelingen in de toeleveringsketen en de verplichting om actie te ondernemen bij non-conformiteiten.

>> Lees hier 7 antwoorden op de meest gestelde vragen rond CSRD 

 

Onze expertise

Arcadis heeft 20 jaar ervaring in het opstellen en implementeren van duurzaamheidsstrategieën, het verbeteren van bedrijfsprocessen en het uitvoeren van due dilligence assessments bij transacties. Bovendien zijn we ook internationaal aanwezig waardoor we bedrijven zowel op lokaal als globaal bedrijfsniveau kunnen begeleiden. In louter afvinken geloven we niet, wel in strategisch nadenken en de toegevoegde waarde vinden voor onze klanten zodat zij de leiders van morgen kunnen worden. Graag eens samenzitten om te zien wat we voor u kunnen realiseren? Neem contact met ons op.

AUTHOR

Sofie Willems

Sustainability Advisory Lead