You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

Bereken de CO2-uitstoot van bouwmaterialen nog voor je ontwerpt

Feb 08, 2024

Arcadis Carbon Quickscan


De transitie naar steeds duurzamere gebouwen is volop aan de gang, waarbij termen als “net zero” en “carbon neutral” steeds vaker te horen zijn. Bovendien groeit het bewustzijn over de impact van bouwmaterialen op de CO2-uitstoot van gebouwen. Daarom ontwikkelde Arcadis de Carbon Quickscan, een digitale rekenmodule om de hoeveelheid materiaalgebonden CO2 (“embedded carbon”) van een gebouw in te schatten nog vóór het wordt ontworpen.

Meten nog voor je ontwerpt

De reële milieu-impact van bepaalde ontwerpkeuzes van een gebouw komt vaak (te) laat aan de oppervlakte. Zeker de keuze voor bepaalde grondstoffen en materialen kan zwaar doorwegen op de uiteindelijke duurzaamheid. Eens de bouwplannen voltooid zijn – en de bouwheer al zware investeringen heeft gedaan – is het moeilijk om de klok nog terug te draaien. Het eindresultaat op CO2-vlak is dan ook vaak niet optimaal. De Carbon Quickscan biedt hier een oplossing omdat de impact van de materialen al duidelijk is, vooraleer de architect aan het ontwerp begint.

Troef in eigen handen

Er bestaan externe, betalende rekenmodules die min of meer vergelijkbaar zijn met de Arcadis Carbon Quickscan. Maar er is één groot verschil: de data worden volledig door Arcadis beheerd, niet door een derde partij. Met ons systeem hebben we alle vrijheid en flexibiliteit om nieuwe data, nieuwe materiaalsoorten, enzovoort toe te voegen en om te leren van vroegere berekeningen. Dit maakt het eindresultaat veel nauwkeuriger. Bovendien beheren we op deze manier het volledige proces.

De Carbon Quickscan maakt al deel uit van de dagdagelijkse werking van Arcadis in België en ook internationaal wordt de tool steeds vaker toegepast. Er zijn al heel wat successen mee behaald, zoals het ontwerp van een duurzaam datacentrum voor een grote financiële instelling. Bovendien kan de rekenmodule, mits het aanpassen van de datasets, ook gebruikt worden voor het inschatten van andere uitstootvormen binnen de bebouwde omgeving. Denk aan stikstof, vluchtige organische stoffen, enzovoort.

Benieuwd hoe we jou kunnen ondersteunen in je project(en)? Neem contact op met Rein Verrelst.

Ook dit kan voor jou interessant zijn: Arcadis Biodiversity Net Gain Calculator

Meet de impact van uw bedrijf op de biodiversiteit.