You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

Chrystelle Verhoest

Project Manager Product Sustainability

De manier waarop consumenten producten kopen, is aan het veranderen. We zoeken steeds vaker naar duurzame producten en eisen transparantie over het productieproces en de levenscyclus van het product. Deze veranderende marktvraag biedt veel kansen voor bedrijven die aan de slag gaan met productduurzaamheid, op voorwaarde dat ze verder kijken dan de huidige verplichtingen.

Niet alleen consumenten maar ook regelgevers plaatsen productduurzaamheid of “product sustainability” steeds hoger op de agenda. In Europa zijn er verschillende wetgevingen die vereisen dat de productinformatie voor de eindgebruiker klopt en dat er geen valse duurzaamheidsclaims worden gebruikt. Helemaal onderaan vind je een beknopt overzicht van enkele belangrijke wettelijke voorschriften in Europa.

Product carbon footprint

Bovendien moeten bedrijven betrouwbare gegevens kunnen verstrekken over de carbon footprint van hun producten als ze niet aan concurrentiekracht willen verliezen. Naast directe broeikasgasemissies uit het productieproces (scope 1), moeten ze ook rekening houden met de indirecte emissies (scope 2 and scope 3). Scope 3-emissies zijn complex te berekenen omdat ze ook alle emissies van de toeleveringsketen omvatten van de grondstoffen die een bedrijf aankoopt en de uitstoot van producten verbruik die een bedrijf maakt en verkoopt . Om dit te berekenen, is samenwerking tussen bedrijven noodzakelijk.

We merken dat deze veranderende regelgeving en verschuivende marktvraag heel wat impact heeft op bedrijven en dat ze op zoek zijn naar advies en ondersteuning om hun volgende stappen en groeikansen beter te bepalen.

Product Sustainability diensten van Arcadis

Naast het louter naleven van de regelgeving, vinden we het belangrijk dat onze klanten aan de slag kunnen met een proactieve strategie voor een duurzamere productportfolio. Hoe gaan we precies te werk?

 • We identificeren de impact en de kansen op basis van de regelgevingen die voor een bedrijf van toepassing zijn.

  Bijvoorbeeld: we volgen gericht de verandering in productwetgeving op en evalueren de impact ervan op de bedrijfsvoering van de klant.  We vatten de wijzigingen samen, geven een tijdslijn weer wanneer deze  zullen ingaan, berekenen de kosten die hiermee gepaard gaan en adviseren welke acties de klant moet  ondernemen.


 • We beoordelen de huidige milieuprestaties van een product of proces aan de hand van passende levenscyclusanalysemethodes en de juiste tools. Zo ontdekken we welke aspecten als eerste moeten worden aangepakt en definiëren we acties die bijdragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van een bedrijf.

  Bijvoorbeeld: De milieu-impact van een product of proces kan worden beoordeeld en gerapporteerd volgens verschillende normen. Er zijn veel tools op de markt. Onze onafhankelijke aanpak stelt klanten in staat om de meest geschikte aanpak te definiëren op basis van hun doelstellingen en beperkingen. Op basis van de resultaten werken we samen met de klant aan een actieplan voor duurzamere producten.


 • We ondersteunen bij het rapporteren van de milieu-impact van producten en bijbehorende claims. Hierbij bieden we de nodige methodologie en communicatierichtlijnen.

  Bijvoorbeeld: De regels voor het beoordelen en rapporteren van milieuprestaties zijn in veel landen nog in ontwikkeling. Wij helpen klanten de meest toekomstbestendige aanpak te kiezen. We beoordelen ook de risico's en voorwaarden die gepaard gaan met bepaalde soorten claims.


 • Product sustainability is een snel evoluerend vakgebied, waarbij benchmarks worden vastgesteld en methodologieën worden geharmoniseerd voor de beoordeling van de levenscyclus van producten. Arcadis ondersteunt verschillende initiatieven op dit gebied op basis van haar ervaring en expertise.

  Bijvoorbeeld: hieronder vallen de Safe and Sustainable by Design aanpak en deProduct Category Rules, die gericht zijn op het harmoniseren van de manier waarop levenscyclus analyses worden uitgevoerd op producten in dezelfde categorie, en de beoordeling van circulariteit.

Kortom, we bieden onze klanten expertise en diensten op maat om de duurzaamheid van hun producten op een wetenschappelijk onderbouwde manier te verbeteren en aan te tonen. Op die manier kan de consument met een gerust hart kiezen voor veilige en duurzame producten.

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?

Contacteer het Product Sustainability team van Arcadis.

Meer weten over Europese wetgeving rond Product Sustainability

AUTHOR

Chrystelle Verhoest

Chrystelle Verhoest

Project Manager Product Sustainability