You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

Wat is de band tussen mensen en een bepaalde plek? Hoe kan de cultuur van een plaats of stad worden bewaard in het belang van de lokale gemeenschap? En hoe kunnen we helpen om onze plek duurzamer te maken?

Historische gebouwen zijn gebouwen die beschermd moeten worden, bijvoorbeeld uit historisch of architecturaal oogpunt, of omdat ze belangrijk zijn voor de omgeving. Behoud van erfgoed is van belang omdat het een gevoel van identiteit en continuïteit geeft in onze snel veranderende wereld. Het vormt de structuur en essentie van onze gebouwde omgeving en de eigenheid ervan. Bovendien vormt het voor de lokale gemeenschap een bron van plezier en levert het inkomsten op uit toerisme.

In 2020 ging Arcadis samenwerken met Re-Form, een onafhankelijke liefdadigheidsinstelling die is gespecialiseerd in de restauratie en renovatie van erfgoed dat in staat van verval verkeert of afgebroken dreigt te worden. Re-Form Heritage is vooral actief in gebieden waar sprake is van achterstand, gebrek aan investeringen en een slechte infrastructuur. Re-Form Heritage werkt samen met inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven om de trots op het erfgoed te vergroten en een gevoel van saamhorigheid te kweken.

Arcadis en Re-Form delen hun wens om gemeenschappen nieuw leven in te blazen. Ze willen daarbij de lokale bevolking een stem geven in hoe hun omgeving wordt gevormd en ervoor zorgen dat historische gebouwen niet alleen bewaard blijven, maar ook weer gebruikswaarde krijgen voor de hele gemeenschap.

De partnerrelatie van Re-Form en Arcadis is een natuurlijk verbond, omdat onze waarden en benadering van lokale gemeenschappen en placemaking veel op elkaar lijken. Deelname van de lokale bevolking vormt de rode draad in ons werk. Of het nu gaat om werkgelegenheid behouden of scheppen, het unieke erfgoed van een gebied vieren of mensen als vrijwilliger in te zetten op plekken die hen dierbaar zijn, we beschouwen de band tussen mensen en hun plek van cruciaal belang om een plezierige, gezonde en aantrekkelijke leefomgeving te scheppen. In deze video zie je hoe we Re-Form Heritage hielpen om het gebouw van de historische pottenbakkerij in Middleport weer tot leven te brengen - een gebouw dat de afgelopen 130 jaar een centrale rol speelde in de gemeenschap.

Image

MINUTES

You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept Marketing cookies. You can do this here.

Neem contact op met {name} voor meer informatie & vragen

Arcadis gebruikt uw naam en e-mailadres alleen om uw vraag te beantwoorden. Meer informatie kunt u vinden in ons Privacy beleid.