Laatste nieuwsberichten

Laatste Blogs

Vier manieren om steden veerkrachtiger te maken tegen klimaatverandering

Naarmate klimaatadaptatie en stedelijke veerkracht zich ontwikkelen tot een volwassen beleidsdomein, neemt het aantal pilootprojecten toe en kan men verschillende benaderingen onderscheiden. De vraag is: welke is de beste… voor een specifiek project, voor uw stad, voor de inwoners?

De Europese plastiekstrategie gewogen

Ze is er al sinds begin januari 2018, de verse Europese Strategie voor Kunststof in een Circulaire Economie. Het stof is al een beetje gaan liggen, de meeste sectoren en bedrijfsfederaties hebben hun zeg al gedaan. Tijd dus om de strategie zelf eens meer in detail te bekijken en ook wat tussen de regels leeft, om na te gaan wat we eraan hebben. De strategie bevat goeie ideeën, zelfs enkele opvallend progressieve denkrichtingen indien ze uitgevoerd worden, maar ook een paar misvattingen en één grote vergetelheid.

Nieuwe gasnetwerken noodzakelijk voor energietransitie

België staat op het punt een energiepact te tekenen. In dit pact spreken België en de gewesten af op welke manier ze tegen 2030 meer groene stroom zullen maken en energie zullen besparen. De grote uitdaging ligt echter in welke visie we hebben voor de periode 2030 tot 2050, wanneer een nog veel ambitieuzere reductiestap nodig is. Er wordt al veel ingezet op groene energie, maar ook nieuwe infrastructurele maatregelen zullen nodig zijn.