Laatste nieuwsberichten

Laatste Blogs

Circulaire economie: Van utopie naar reële actie.

In de jaren 30 introduceerde president Roosevelt het ‘New Deal’ programma om de Verenigde Staten uit het slop van de grote depressie te trekken. Hij wou de economie rationaliseren en stabiliseren, en hij geloofde dat het de taak van de overheid was om het Amerikaanse volk bij te staan in moeilijke tijden. Vandaag heeft niet de economie maar wel de aarde nood aan een nieuw ambitieus programma. Het klimaat warmt op aan een bijzonder hoog tempo en het uitsterven van de biodiversiteit volgt diezelfde, veel te snelle tred.

Havens als knooppunten in de circulaire economie

Circulaire economie is een opkomend economisch model dat de focus legt op technieken én businessmodellen om materialen en resources zo lang mogelijk, en idealiter eeuwig, in gesloten cycli te houden van verlengd gebruik, hergebruik en recyclage. Sleutelcomponenten van circulaire economie zijn industriële symbiose, deeleconomie, product-dienst combinaties, nauwe producent-consument relaties, nabijheidseconomie, hergebruik en recyclage, urban mining, detoxificatie van hergebruikscycli en duurzame consumptie en productie. Tegengesteld aan circulaire economie zijn geprogrammeerde veroudering, downcycling, legacy substances of verlies van toegevoegde waarde.

Vier manieren om steden veerkrachtiger te maken tegen klimaatverandering

Naarmate klimaatadaptatie en stedelijke veerkracht zich ontwikkelen tot een volwassen beleidsdomein, neemt het aantal pilootprojecten toe en kan men verschillende benaderingen onderscheiden. De vraag is: welke is de beste… voor een specifiek project, voor uw stad, voor de inwoners?