W Holandii dołączyliśmy do programu, który daje możliwości zatrudnienia osobom o statusie uchodźcy. Pomagamy im rozwinąć karierę w nowym kraju. Ayoub Choban uciekł z ogarniętego wojną Iraku i przyjechał z żoną i dziećmi do Holandii. Wziął udział w Future Academy i ostatecznie zdobył posadę w naszej firmie.


Obejrzyj film o jego historii.

MINUTES

Giving refugees a leg up in the job market

Connect with {name} for more information & questions

Arcadis will use your name and email address only to respond to your question. More information can be found in our Privacy office