You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

Anurat Kaeocha jest specjalistą ds. inżynierii wodnej i lądowej pracującym dla naszej firmy w Tajlandii. Karierę rozpoczął w Holandii, a następnie przeniósł się z powrotem do naszego biura w Bangkoku. W ramach programu Shelter Anurat pomógł UN-Habitat pokonać zagrożenie osunięcia się ziemi spowodowane zmianami klimatu w regionie granicy z Laosem.

Image

MINUTES

You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept Marketing cookies. You can do this here.

Anurat pochodzi z Tajlandii, ale urodził się na granicy z Laosem. Zna język tajski i laotański. Najpierw uzyskał licencjat w Bangkoku, a następnie przeprowadził się do Holandii, gdzie zdobył tytuł magistra gospodarki wodnej na Uniwersytecie Technicznym w Delfcie. Bezpośrednio po ukończeniu studiów w 2008 roku Anurat dołączył do Arcadis Netherlands, gdzie pracował do momentu przeniesienia do Arcadis Thailand w 2015 roku. Dziedzictwo kulturowe i wiedza techniczna Anurata sprawiły, że miał wyjątkowe kwalifikacje do udziału w misjach Arcadis Shelter wspierających wysiłki ONZ-Habitat na rzecz poprawy jakości życia ludzi mieszkających w laotańskich wsiach.

 

 

Moja pierwsza misja do Laosu była częścią działań międzynarodowego zespołu Shelter, pracującego nad projektem adaptacji do klimatu obejmującym stworzenie systemów wodnych w 189 wioskach w południowym regionie Laosu. Centrum UN-Habitat poprosiło nas o przeprowadzenie przeglądu śródokresowego w celu sprawdzenia, czy projekt jest trafiony, skuteczny, wydajny i zrównoważony. Gdy dowiodłem, że mam dużą wiedzę o regionie i mówię w lokalnym języku, Centrum UN-Habitat poprosiło program Shelter o moje wsparcie podczas kolejnej misji w Laosie. Drugą misją było rozwiązanie problemu osuwisk w północnej części kraju. Laos okresowo doświadcza silnych opadów deszczu, które mogą stwarzać bardzo niebezpieczne warunki życia w lokalnych wioskach. Północ jest górzysta, a opady deszczu powodowały tam wiele osunięć ziemi, które zabiły wiele osób.


Laos na linii frontu zmian klimatycznych

Osada na obszarach wiejskich Laosu zagrożonych silnymi opadami deszczu i powodziami


Rzeczywiste skutki zmian klimatu


W czerwcu 2019 roku Anurat i Claire Danby (pracowniczka firmy Arcadis z Wielkiej Brytanii) udali się do Północnego Laosu, gdzie poprzedniego roku ogromne osuwisko zabiło ponad 200 osób. Rząd laotański zwrócił się do ONZ-Habitat o wsparcie w zakresie wiedzy fachowej dotyczącej planowania w celu promowania odpornego rozwoju. Centrum UN-Habitat poprosiło program Arcadis Shelter o wsparcie techniczne i praktyczne porady dotyczące zapobiegania osuwaniu się ziemi, a także o pomoc w identyfikacji bezpiecznych miejsc do przesiedlenia społeczności wiejskich. Anurat przeprowadził ocenę ryzyka i sprawdził, czy rządowe plany przesiedleń były odpowiednie. Rozmawiał wówczas z mieszkańcami wsi, przedstawicielami ministerstwa robót publicznych i burmistrzami miast oraz konsultował się z ONZ-Habitat w sprawie sposobów poprawy istniejących planów.


Jedną z oczywistych rzeczy podczas misji do Laosu jest to, że na pierwszym froncie zmian klimatycznych znajdują się ludzie. Wiele osób, z którymi rozmawiałem, mówiło o zmianach, jakie miały tam miejsce. Widzą, że pory deszczowe są znacznie bardziej mokre, a pory suche są znacznie bardziej intensywne. Dla nich zmiana klimatu jest faktem. Miało to straszny wpływ na tych ludzi, z których niektórzy żyją w skrajnym ubóstwie.


Laos na linii frontu zmian klimatycznych

Anurat i Claire podczas misji Shelter


Szansa na zmianę świata


Nadal pozostaje wiele do zrobienia, aby uchronić mieszkańców laotańskich wsi przed niebezpieczeństwem, ale Anurat bardzo cieszy się z tego, że mógł wykorzystać swoje umiejętności zawodowe, aby przyczynić się do stworzenia rozwiązań. Udział w programie Shelter sprawił, że czuł dumę z pracy w Arcadis.


Laos na linii frontu zmian klimatycznych


Myślę, że program Arcadis Shelter to pozytywna inicjatywa. Cieszę się, że pracuję w firmie, która daje swoim ludziom możliwość tworzenia lepszego świata. Podczas misji Shelter dowiedziałem się, że mogę robić wiele różnych rzeczy. Potrzebowałem jedynie okazji do tego. Shelter pomógł mi rozwinąć umiejętności techniczne i komunikacyjne. To było naprawdę wspaniałe doświadczenie. Zanim wziąłem udział w misji, myślałem, że nie mam żadnego wpływu na świat. Ale teraz wiem, że to nieprawda. Mogę zrobić wiele. Firma Arcadis dała mi niesamowitą okazję, aby poprawić siebie i pomóc zmienić świat.


UN-Habitat prowadzi rozmowy z urzędnikami samorządowymi w Laosie pod kątem potencjalnego planowania przyszłych misji Shelter w tym regionie.

Skontaktuj się z {name}, aby uzyskać więcej informacji

Arcadis wykorzysta Twoje nazwisko i adres e-mail wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności