You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

Arcadis ma długą historię współpracy z klientami – od zarządców miast i władz lokalnych po inwestorów, właścicieli aktywów i deweloperów – w zakresie poprawy jakości życia poprzez tworzenie przestrzeni, w których ludzie chcą mieszkać, pracować i bawić się, poprawę mobilności i optymalne wykorzystanie zasobów naturalnych. Obecnie jesteśmy jedną z największych firm projektowych, inżynieryjnych i doradczych na świecie.


Arcadis, od swoich początków w Holandii, osiągnął status światowego lidera w branży dzięki innowacyjności, poszerzeniu zakresu usług oraz strategicznym przejęciom innych firm.

2020–obecnie

W 2020 r. została utworzona nowa globalna struktura obszarów biznesowych: Resilience, Places i Mobility. Natomiast w 2022 roku, ogłoszono strategiczne przejęcia firm IBI Group, DPS Group i Giftge Consulting, co stanowiło istotny krok w kierunku umocnienia pozycji Arcadis w sektorze cyfrowym. To także oznaczało dodanie czwartego globalnego obszaru biznesowego - Intelligence. Niezwykle istotnym aspektem tej ekspansji jest poszerzenie zakresu wiedzy Arcadis w dziedzinie architektury i urbanistyki oraz znaczące wzmocnienie obecności firmy w Ameryce Północnej. To umożliwia nam świadczenie uzupełniających usług dla klientów działających na szybko rozwijających się rynkach, takich jak nauki przyrodnicze, transformacja energetyczna i produkcja przemysłowa.

2010–2019

W 2011 r. Arcadis przejmuje firmę EC Harris w celu zbudowania silniejszej pozycji w Wielkiej Brytanii oraz rozwoju na Bliskim Wschodzie i w Azji. Rok później, w 2012 r., przejęta zostaje firma Langdon & Seah w celu osiągnięcia wiodącej pozycji w dziedzinie zarządzania kosztami i projektami w Azji. W 2014 r. przejęcie firm Hyder Consulting i Callison wzmacnia pozycję w dziedzinie inżynierii i architektury. W 2015 r. marka Arcadis zostaje wprowadzona na całym świecie, a wszystkie starsze marki są stopniowo wycofywane.

2000–2009

W 2007 r. ogłosiliśmy decyzję o dobrowolnym wycofaniu się z giełdy NASDAQ i pozostaniu jako Arcadis na giełdzie Euronext. Nabyliśmy również firmę RTKL, aby dostarczać wysokiej jakości projekty architektoniczne naszym klientom w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Azji. W 2009 r. kupiliśmy firmę Malcolm Pirnie, aby osiągnąć czołową globalną pozycję w branży wodnej.

1990–1999

Lata dziewięćdziesiąte wyznaczają początek europejskiej strategii ekspansji Arcadis. W 1993 r. fuzja z firmą Geraghty & Miller prowadzi do ekspansji w Stanach Zjednoczonych i pierwszego notowania na NASDAQ. W 1995 r. Heidemij staje się spółką notowaną w indeksie Next 150 w Amsterdamie. W 1997 r. wprowadzona zostaje nazwa i marka Arcadis, jaką znamy dzisiaj.

1950–1979

W 1959 r. firma Arcadis rozpoczęła eksport usług wodnych i infrastrukturalnych do gospodarek wschodzących. W 1960 r. Arcadis rozszerzył działalność w kierunku rozwoju obszarów miejskich. Na początku lat siedemdziesiątych (1974 r.) firma Heidemaatschappij zostaje podzielona na dwa oddzielne podmioty: the Association (lub fundacja KNHM; od 2023 r: Katalys) i Heidemij.

1888

Firma Arcadis została założona jako Nederlandsche Heidemaatschappij (Stowarzyszenie Rekultywacji Nieużytków), podmiot zajmujący się rekultywacją gruntów i promujący wykorzystanie do celów rolnych holenderskich wrzosowisk.

Skontaktuj się z {name}, aby uzyskać więcej informacji

Arcadis wykorzysta Twoje nazwisko i adres e-mail wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności