Jeśli zapytasz pracownika Arcadis o działalność naszej firmy, prawdopodobnie opowie Ci o jednym z projektów, w ramach których tworzymy zrównoważone miejsca do mieszkania, pracy i rozwoju, a także zarządzamy nimi. To kluczowy element naszej działalności tworzący naszą tożsamość. Nazwa „Arcadis” pochodzi od starożytnej greckiej Arkadii, najlepszego miejsca do życia na świecie, natomiast nasze logo przedstawia salamandrę ognistą – zwierzę, które do przetrwania wymaga harmonijnej równowagi między czystą wodą, ziemią i powietrzem.


W Arcadis znamy wiele miejsc, przestrzeni i społeczności. Istnieje duża szansa, że działamy w Twoim pobliżu. Niezależnie od tego, czy chodzi o dzielnice mieszkalne, szkoły, szpitale, centra danych, magazyny dystrybucyjne, obiekty przemysłowe czy dworce kolejowe i autobusowe, tworzymy przyjazne miasta i wywieramy pozytywny wpływ na jakość życia ich mieszkańców.


Ludzie gromadzą się w miastach ze względu na pracę, możliwości kształcenia, innowacje, aktywność i społeczności, które tworzą się w przestrzeni miejskiej. Bez właściwego planowania i projektowania miasta przyszłości nie będą miejscami pozwalającymi ludziom w pełni uwolnić swój potencjał. Dlatego dbamy o tworzenie przyjaznych miast oraz o pełne zrozumienie wyzwań, przed którymi stoją ludzie w nich mieszkający i pracujący.


Nasza działalność w miastach jest zróżnicowana i obejmuje zarówno doradztwo, jak i oferty cyfrowe dotyczące inteligentnych miast. Rozwiązania te pomagają zintegrować najnowsze myślenie cyfrowe z infrastrukturą miast, aby zapewnić mieszkańcom najlepsze efekty.


Zobacz poniższe przykłady naszej pracy w zakresie tworzenia zrównoważonych miejsc lub przejrzyj nasze przemyślane koncepcje przywództwa, w których nasi eksperci merytoryczni dostarczają informacje i omawiają najnowsze trendy wpływające na nasze firmy, miasta i społeczności.

Prosimy o kontakt z Mark Cowlard, aby uzyskać więcej informacji i odpowiedzi.

Mark Cowlard, Chief Executive Officer UK & Ireland

Skontaktuj się z Mark

Czekamy na Twoje opinie, ponieważ poprawę jakości życia możemy osiągnąć tylko dzięki współpracy.

Connect with {name} for more information & questions

Arcadis will use your name and email address only to respond to your question. More information can be found in our Privacy policy