Miejsca mają wpływ na jakość życia ludzi. Bez względu na to, czy są to nowe domy, sklepy, miejsca pracy, szkoły i szpitale, zakłady produkcyjne, obiekty badawczo-rozwojowe lub centra danych i dystrybucji. Ludzie i społeczności rozwijają się, gdy przestrzenie, w których mieszkają, pracują, poruszają się i bawią, są zaprojektowane i zarządzane w sposób, który najlepiej odpowiada ich potrzebom.


Łącząc innowacyjne rozwiązania z myślą o przyszłości i dysponując specjalistyczną wiedzą w zakresie projektowania i inżynierii, obsługi programów i projektów oraz zarządzania kosztami i działaniami handlowymi, uważamy, że cały cykl życia aktywów tworzy żywe, zdrowe i udane miejsca dla właścicieli, inwestorów, użytkowników, społeczności i gości.

Mark Cowlard

Więcej o tym rozwiązaniu

Więcej informacji i odpowiedzi na pytania udzieli Mark Cowlard., Global President, Places

Skontaktuj się z: Mark

Rozwiązania dotyczące miejsc

Wybrane projekty

Dowiedz się, jak we współpracy z klientami realizujemy ich cele i poprawiamy ich jakość życia.

Więcej o tym rozwiązaniu

Chcesz złożyć projekt, zapytanie ofertowe albo cenowe? Skontaktuj się z nami, a my połączymy cię z odpowiednim ekspertem

Mark Cowlard

Więcej informacji i odpowiedzi na pytania udzieli Mark Cowlard.

Global President, Places

Skontaktuj się z: Mark

Connect with {name} for more information & questions

Arcadis will use your name and email address only to respond to your question. More information can be found in our Privacy policy