You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

6.000

ton organisch afval per jaar die niet op stortplaatsen terecht is gekomen

70.000

ton CO2 -equivalent per jaar

6,65+

megaton CO2 -equivalent minder door het programma

Currently Viewing

De uitdaging

Wereldwijde inspanning om klimaatverandering tegen te gaan

De stortplaatsen in Chili produceren jaarlijks meer dan 4 miljoen ton broeikasgassen. Een groot deel daarvan is methaan, dat een aardopwarmingsvermogen heeft dat meer dan 20 keer groter is dan dat van kooldioxide wanneer het gas zich in de atmosfeer bevindt. De broeikasgassen bedreigen de Chileense bevolking en verminderen het vermogen van Chili om te voldoen aan de toezegging die het land heeft gedaan in het kader van het Akkoord van Parijs.

Het land en zijn jarenlange milieupartner, Canada, wilden een duurzaam programma voor afvalbeheer opzetten dat minder schadelijk zou zijn voor mens en milieu. De landen, die al sinds de overeenkomst inzake milieusamenwerking tussen Chili en Canada van 1997 samen strijden tegen klimaatverandering, wilden de afvalstromen in Chili vernieuwen. Voor Canada bood het de kans om een koolstofarme economie in te richten en bij te dragen aan de wereldwijde schone-technologierevolutie in lijn met zijn belofte om in 2021 2,65 miljard US-dollar te investeren in wereldwijde milieuprojecten.

Op basis van de bewezen expertise op het gebied van afvalbeheer in Canada en de uitgebreide kennis op het gebied van milieu en regelgeving in Chili hebben de landen onze specialisten gecontracteerd om het bestaande afvalbeheermodel te reviseren.

De oplossing

Het recyclen van organisch materiaal in compost en het genereren van alternatieve energie

Het projectteam zag een ongelooflijk potentieel om organisch materiaal als hulpbron in plaats van als een afvalstroom te behandelen. Compostering, anaërobe vergisting en stortgasafvang zouden organisch materiaal moeten omzetten in bedrijfsmiddelen voor de landbouw en energieproductie en brandstof voor het transport. Onze ingenieurs hielpen de landen bij het ontwerpen van een plan voor een duurzame, koolstofarme toekomst, Reciclo Orgánicos genaamd. Het programma had vier kernpunten:

  1. Implementatie van technologie: Chili helpen de uitstoot van broeikasgassen afkomstig van de gemeentelijke afvalsector te verminderen met richtlijnen voor de aankoop, het ontwerp en de implementatie van nieuwe composteringsfaciliteiten, anaërobe vergisters en stortgasafvangsystemen.

  2. Monitoring, rapportage en verificatie (MRV):Het creëren van een robuust en transparant MRV-mechanisme voor het meten van een lagere uitstoot van broeikasgassen die dankzij het programma wordt behaald. Een onderdeel van dit mechanisme is het ontwikkelen van protocollen voor de financiering van de ontwikkeling van de blokketen voor het beperken van de uitstoot van broeikasgassen. Een ander onderdeel is het gebruik van het MRV-mechanisme voor het monitoren van de uitstoot van broeikasgassen die uiteindelijk zullen worden verhandeld als internationaal overdraagbare emissierechten.

  3. Kapitaalverschaffing en cofinanciering:Chili en Canada helpen bij de identificatie van potentiële investeerders in de publieke en private sector alsook internationale ontwikkelingsorganisaties die projecten ondersteunen voor het terugdringen van broeikasgassen.

  4. Betrokkenheid van de gemeenschap: Het betrekken van gemeenten en het vergroten van het bewustzijn in Chili met betrekking tot klimaatverandering om enthousiasme bij het publiek te wekken. Medewerkers van Arcadis hielpen bij het informeren van het publiek en ondersteunden trainingssessies voor gemeentepersoneel met behulp van persoonlijke en online lessen.

Dankzij het enthousiasme van burgers, bedrijven en gemeentelijke bestuurders waren onze duurzaamheidsexperts in staat om unieke verbeteringen in het afvalbeheer toe te passen op basis van de behoeften, doelstellingen en het organische recyclingpotentieel van een gebied. Meer dan 30 gemeenschappen ontvangen direct of indirect steun, zoals het scheiden van organische reststoffen voor compostering of anaërobe vergisting en de winning van stortgas voor de productie van schone energie.

Het programma fungeert als een beslissingsondersteunend systeem voor gemeenten om organische-beheerprojecten te ontwikkelen. De projecten zijn verspreid over verschillende regio's, klimatologische omstandigheden en bevolkingsgroottes, en elk project vereist een aangepaste aanpak om de uitstoot van broeikasgassen te beperken.

Vroege projecten omvatten de aanleg van een nieuwe composteringsinstallatie voor het beheer van organische resten in Santa Juana en de verwerking van afgedankte organische stoffen middels hoopcompostering met beluchting en GORE® Cover Technology in Talca. In San Felipe werkt Reciclo Orgánicos samen met een particuliere stortplaatsexploitant en de plaatselijke gemeentebestuurders aan de ontwikkeling van een stortgascentrale van 2 megawatt. Elk succes helpt het team bij het evalueren en implementeren van optimale oplossingen voor het beperken van de uitstoot van broeikasgassen afkomstig van het Chileense gemeentesysteem voor het beheer van vast afval.

In het derde jaar van de implementatie van het programma voegde het team protocollen voor meting, rapportage en verificatie (MRV) toe om de terugwinning van stortgas te volgen en te maximaliseren. Er werd ook een blokketenproef gestart om de digitale MRV te optimaliseren. In de eerste fase werden bewakings-, plannings- en gegevenssystemen voor het verzamelen van de volumestromen, de analyse van de gassamenstelling, het verbrandingsapparaat en de werking, en het verbrandingsrendement beoordeeld. Vooruitblikkend zal de MRV de andere relevante informatiesystemen onderzoeken, zoals back-endnetwerken, gegevenskwaliteitsborging/-controles, Internet of Things-verbindingen, beveiligingssystemen en externe gegevensbronnen. Het proefproject zal in maart 2021 worden voltooid.

De impact

Het bouwen van een basis voor een koolstofarme toekomst

Reciclio Orgánicos onttrekt meer dan 6.000 ton organisch afval van stortplaatsen en vangt jaarlijks meer dan 70.000 ton CO2-equivalent op. In de eerste drie jaar van het programma heeft Reciclio Orgánicos direct of indirect 6,65 megaton CO2-equivalent verminderd. Elk project is een stap in de richting van het realiseren van de gezamenlijke visie van Chili en Canada op een koolstofarme toekomst. Elke succesvolle implementatie zal de Chilenen voorzien van schonere lucht, goedkopere energie en duurzamere afvalbeheerdiensten.

Naast de meetbare resultaten is het voor de Chileense beleidsmakers en burgers een belangrijke prestatie om het verband tussen organisch afval en klimaatverandering te benadrukken. Door de belanghebbenden uit de eerste hand te laten zien welke waarde het verbeteren van het beheer van organisch afval heeft, heeft het ministerie van Milieu een nationale strategie voor organisch afval ontwikkeld. De teamleden van Reciclio Orgánicos zullen de bestuurders van het ministerie van Milieu begeleiden bij het bepalen van de strategie, het betrekken van belanghebbenden en het toepassen van technische oplossingen.

Bezoek Reciclio Orgánicos voor meer informatie.


Gerelateerde oplossingen

Neem contact op met {name} voor meer informatie & vragen

Arcadis gebruikt uw naam en e-mailadres alleen om uw vraag te beantwoorden. Meer informatie kunt u vinden in ons Privacy beleid.