• Zarząd

Jarosław Miziołek

Prezes Zarządu

Jarosław Miziołek objął stanowisko Prezesa Zarządu w Arcadis z dniem 1 stycznia 2018 roku. Wcześniej, od 2015 roku, zarządzał największą linią biznesową Arcadis w Polsce jako Dyrektor Pionu Infrastruktury. W latach 2016-2018 był członkiem zarządu regionu Europy Centralnej w Arcadis, odpowiedzialnym za Pion Infrastruktury.

Jarosław Miziołek dołączył do Arcadis w marcu 2015 roku jako Dyrektor Pionu Infrastruktury. Posiada 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu dużymi zespołami projektowo-konstrukcyjnymi, realizującymi najbardziej znaczące projekty infrastrukturalne w Polsce. Podczas pełnienia swojej poprzedniej funkcji w Arcadis był odpowiedzialny za dynamiczny rozwój zespołu Infrastruktury, który liczy aktualnie blisko 100 specjalistów w branży drogowej, mostowej, kolejowej, hydrotechnicznej i sanitarnej. Pod jego kierownictwem stworzony został zespół Sterowania Ruchem Kolejowym, który jest w tej chwili największym zespołem w tej branży w Polsce. Wszystkie zespoły są obecnie zaangażowane w realizację największych inwestycji infrastrukturalnych zarówno w kraju jak i poza jego granicami. 

Jarosław jest absolwentem geodezji i kartografii na Politechnice Warszawskiej, posiada również dyplom Executive MBA.

 


Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.