Zarząd

Jesteśmy dumni z rzetelności naszych liderów: profesjonalistów kierujących się zasadami uczciwości, odpowiedzialności za swoje działania wobec współpracowników i społeczeństwa, oraz przejrzystości w zarządzaniu firmą.

Marcin Klammer, CEO

Marcin Klammer kieruje Arcadis Polska od 2011 roku. Wcześniej, od 1998 roku, był związany z EC Harris, w którym od 2005 r. zajmował stanowisko Dyrektora Zarządzającego w Polsce. Był odpowiedzialny za rozwój firmy na rynku polskim, poszerzając zakres jej działalności o projekty publiczne, w tym zwłaszcza infrastrukturalne. Utrzymał przy tym silną obecność EC Harris w sektorze komercyjnym, mieszkaniowym, inwestorów i instytucji finansowych.

W związku z fuzją Arcadis z EC Harris w 2011 roku objął stanowisko Prezesa Zarządu w Arcadis Polska, jednocześnie pozostając Dyrektorem Zarządzającym EC Harris Polska. Konsolidacja obu firm zakończyła się w 2013 roku, gdy EC Harris Polska został przekształcony w Linię Biznesową Budynków w ramach Arcadis Polska, co pozwoliło firmie na znaczne poszerzenie wachlarza usług z zakresu zarządzania projektem, kosztami i całościowymi programami inwestycyjnymi.

Marcin Klammer ma znaczące doświadczenie w zarządzaniu programami inwestycyjnymi klienta oraz doradztwie w zarządzaniu kosztami dla wielu dużych projektów, w tym m.in. centrów handlowych, pięciogwiazdkowych hoteli, oczyszczalni ścieków oraz innych projektów infrastrukturalnych. Jest architektem i akredytowanym członkiem RICS (Royal Institute of Chartered Surveyors).