• Rozwój zrównoważony

Zaangażowanie społeczne

Zrównoważona urbanizacja jest głównym tematem naszej strategii zaangażowania lokalnych społeczności. Tę strategię realizujemy w oparciu o nasze bogate doświadczenie w obszarze infrastruktury, wody, środowiska, budynków i urbanistyki.

Jesteśmy globalnym partnerem Programu Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich (UN-HABITAT), agendą ONZ zajmującą się kwestiami urbanizacji i osiedli ludzkich. W ramach tego partnerstwa prowadzimy program o nazwie Shelter, który pozwala nam na poświęcenie naszego czasu, doświadczenia i funduszy na rozwój wielu inicjatyw lokalnych społeczności.

Jesteśmy także wdzięczni za wsparcie Fundacji Lovinklaan, będącej naszym największym udziałowcem. Lovinklaan sponsoruje wiele inicjatyw, z których korzyści czerpią nasi pracownicy:
  • Shelter - program prowadzony we współpracy z UN-Habitat
  • Quest - globalny program wymiany doświadczenia między pracownikami Arcadis poprzez wizyty w innych spółkach operacyjnych Arcadis na świecie
  • Global Shapers - program dla młodych pracowników Arcadis, mający na celu rozwój współpracy między osobami będącymi na początku swojej kariery zawodowej
  • Imagine - globalny program służący promowaniu innowacyjnych rozwiązań

Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.