• Rozwój zrównoważony

Oddziaływanie na klienta

Nasze oddziaływanie środowiskowe jest najbardziej znaczące podczas realizacji projektów dla klientów. Wiele z tych projektów ma bezpośredni, pozytywny wpływ na przyrodę. Staramy się zapewniać naszym klientom zrównoważoną środowiskowo alternatywę dla ich projektów, możemy także odmówić realizacji zadań, które w niewystarczający sposób biorą pod uwagę kwestie ekologiczne oraz niedostatecznie łagodzą negatywne skutki oddziaływania na środowisko.

  • Zaangażowanie udziałowców
    Staramy się angażować i nawiązywać stały dialog z udziałowcami, aby pogłębić naszą wiedzę o ich potrzebach i oczekiwaniach, oraz tworzyć przydatne im, zrównoważone rozwiązania. Robimy to zarówno na globalnym jak i lokalnym poziomie. Zaangażowanie udziałowców daje nam informację o ich oczekiwaniach, oraz pomaga nam skoncentrować się na najważniejszych tematach, ułatwia również zarządzanie ryzykiem i wykorzystywanie nowych możliwości w realizacji naszej strategii.
  • UN Global Compact
    Arcadis bierze udział w inicjatywie UN Global Compact (UNGC) od 2009 roku i dąży do realizacji wyznaczonych w programie celów, a także przestrzega dziesięciu uniwersalnych zasad dotyczących praw człowieka, warunków pracy, ochrony środowiska oraz praktyk antykorupcyjnych. Nasze wartości, misja i strategia są w pełni zgodne z zasadami UNGC, a nasz akces do tej inicjatywy odzwierciedla nasze pragnienie bycia liderem w obszarze zrównoważonego rozwoju.
  • Światowa Rada Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju
    Arcadis należy do Światowej Rady Biznesu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (WBCSD – World Business Council for Sustainable Development), która powstała pod auspicjami ONZ. Rada promuje ideę zrównoważonego rozwoju oraz jest platformą wymiany wiedzy, doświadczenia i dobrych praktyk przez największe światowe firmy.
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.