• Rozwój zrównoważony

Działalność biznesowa

Kluczową wartością i strategicznym czynnikiem kierującym działalnością Arcadis jest zastosowanie zasad zrównoważonego rozwoju we wszystkich obszarach, w których działamy, oraz w tworzeniu rozwiązań, które dostarczamy naszym klientom.

W ten sposób staramy się sprostać ogromnemu wyzwaniu, jakim jest zaspokojenie potrzeb ludzi, jednocześnie dążąc do ochrony środowiska i zasobów naturalnych dla przyszłych pokoleń. W naszych staraniach wspiera nas globalny zespół kierowany przez Globalnego Dyrektora ds. Rozwoju Zrównoważonego i Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.

Poprzez Globalny Program Rozwoju Zrównoważonego dążymy do zmniejszenia naszego wpływu na środowisko poprzez realizację globalnej polityki koncentrującej się na następujących obszarach:

  • Transport, ziemia i powietrze
  • Energia i zużycie wody w naszych biurach
  • Zużycie papieru i tonerów
  • Ograniczenie odpadów oraz recykling
  • Odpowiedni wybór kupowanych materiałów i produktów
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.