Windmolen in Nederlands landschap

Rozwój zrównoważony

W Arcadis naszą misją jest dostarczenie wyjątkowych i jednocześnie zrównoważonych środowiskowo rezultatów naszym klientom, którzy operują w obszarach obiektów budowlanych i środowiska naturalnego. Prowadzimy naszą działalność w zrównoważony i odpowiedzialny społecznie sposób, zgodnie z naszą Globalną Polityką Zrównoważonego Rozwoju. Polityka ta opiera się na Ogólnych Zasadach Prowadzenia Działalności (OZPD) Arcadis, które obejmują uczciwość i rzetelność, oraz opisują nasze zobowiązania wobec wszystkich udziałowców oraz społeczeństwa. Każdy z naszych pracowników zobowiązuje się do przestrzegania OZPD, oraz stosuje się do nich w codziennej pracy. Rozwój zrównoważony jest jedną z najważniejszych idei, która przyświeca wszystkim naszym działaniom. Równie ważne jest podejście naszych pracowników, odzwierciedlone w naszym motto: chcemy podnosić jakość życia, chcemy również być najlepszymi we wszystkim, co robimy.

Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.