• Kim jesteśmy

Nasza strategia

Aby zrealizować nasz cel bycia wiodącą, globalną firmą projektową i doradztwa budowlanego oraz środowiskowego, działamy w 3-letnich cyklach.

Zrównoważony wzrost
Ten element naszej strategii dotyczy spełniania coraz wyższych oczekiwań stawianych przez klientów, związanych z troską o środowisko naturalne – dotyczy to również zrównoważonego rozwoju firmy przez przyspieszenie jej wzrostu organicznego. Skupiamy się na 3 obszarach: rozwoju kluczowych obszarów działalności, zogniskowanym wzroście, oraz fuzjach i przejęciach.

Rozwój kluczowych obszarów działalności we wszystkich naszych regionach poprzez skupienie się na kluczowych klientach na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym, opierając się na istniejących, silnych powiązaniach z klientami:
  • Zogniskowany wzrost: przyspieszenie wzrostu organicznego poprzez realizację 7 priorytetowych zadań: rozszerzenie obecności na 3 rodzajach rynków (rynki wschodzące, duzi klienci miejscy, zasoby naturalne) i rozwój usług w 4 obszarach (ochrona środowiska i woda dla przemysłu, zarządzanie programem, doradztwo biznesowe, projektowanie).
  • Fuzje i przejęcia: kryteria finansowe dla przejęć nie ulegają zmianie – dążymy do pozyskania firm o podobnym profilu, aby wzmocnić naszą wiodącą pozycję na rynku oraz rozszerzyć nasze możliwości w różnych obszarach działalności, tak aby w jak najlepszy sposób spełniać oczekiwania klientów.

Wysoka jakość
Chcemy być uznawanymi za najlepszych we wszystkim co robimy, oraz kultywować tradycję ciągłego doskonalenia. Najwyższe standardy są obecne w wielu aspektach naszej pracy, odnoszą się również do sposobu, w jaki tworzymy i kształtujemy nasze relacje z klientami, oraz w tym, jak udoskonalamy nasze zrozumienie warunków rynkowych, dążąc do zachowania wyróżniającej nas przewagi nad konkurencją.

Współpraca
Poprzez współpracę wykorzystujemy nasze możliwości oraz globalny zasięg do zaoferowania tego co najlepsze w Arcadis, tak aby lepiej służyć naszym lokalnym, krajowym oraz międzynarodowym klientom.