Kim jesteśmy

Zjawiska takie jak zmiana klimatu czy dynamiczna urbanizacja sprawiają, że wyzwania, przed którymi stoi dziś świat, są coraz bardziej złożone. Niezależnie od tego, czy celem jest reorganizacja przestrzeni w mieście, czy przekształcenie nieużytków w tętniące życiem miasto, zapewniamy naszym klientom wyjątkowe i jednocześnie zrównoważone środowiskowo rezultaty. Wspólnie tworzymy wartość poprzez projekty obejmujące zarówno obiekty budowlane jak i gospodarkę zasobami środowiska, które pozostają w harmonii ze swoim otoczeniem – od centrów handlowych w Szanghaju, poprzez nowe systemy kolejowe w Doha, po redukcję zanieczyszczenia powietrza w Los Angeles. Arcadis. Podnosimy jakość życia.

Nasze praktyki biznesowe

W naszej działalności kierujemy się najwyższymi standardami zawodowymi i zasadami uczciwości, poszanowania lokalnego prawa i zwyczajów kulturowych oraz odpowiedzialnością wobec społeczeństwa i naszych klientów.

Praktyki biznesowe

Zrównoważony rozwój

W Arcadis naszą misją jest dostarczenie wyjątkowych i jednocześnie zrównoważonych środowiskowo rezultatów naszym klientom, którzy operują w obszarach obiektów budowlanych i środowiska naturalnego. Prowadzimy naszą działalność w zrównoważony i odpowiedzialny społecznie sposób, zgodnie z naszą Globalną Polityką Zrównoważonego Rozwoju.

Zrównoważony rozwój
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.