Kim jesteśmy

Zjawiska takie jak zmiana klimatu czy dynamiczna urbanizacja sprawiają, że wyzwania, przed którymi stoi dziś świat, są coraz bardziej złożone. Niezależnie od tego, czy celem jest reorganizacja przestrzeni w mieście, czy przekształcenie nieużytków w tętniące życiem miasto, zapewniamy naszym klientom wyjątkowe i jednocześnie zrównoważone środowiskowo rezultaty. Wspólnie tworzymy wartość poprzez projekty obejmujące zarówno obiekty budowlane jak i gospodarkę zasobami środowiska, które pozostają w harmonii ze swoim otoczeniem – od centrów handlowych w Szanghaju, poprzez nowe systemy kolejowe w Doha, po redukcję zanieczyszczenia powietrza w Los Angeles. Arcadis. Podnosimy jakość życia.

Nasze praktyki biznesowe

W naszej działalności kierujemy się najwyższymi standardami zawodowymi i zasadami uczciwości, poszanowania lokalnego prawa i zwyczajów kulturowych oraz odpowiedzialnością wobec społeczeństwa i naszych klientów.

Zrównoważony rozwój

W Arcadis naszą misją jest dostarczenie wyjątkowych i jednocześnie zrównoważonych środowiskowo rezultatów naszym klientom, którzy operują w obszarach obiektów budowlanych i środowiska naturalnego. Prowadzimy naszą działalność w zrównoważony i odpowiedzialny społecznie sposób, zgodnie z naszą Globalną Polityką Zrównoważonego Rozwoju.

Kim jesteśmy

Zjawiska takie jak zmiana klimatu czy dynamiczna urbanizacja sprawiają, że wyzwania, przed którymi stoi dziś świat, są coraz bardziej złożone. Niezależnie od tego, czy celem jest reorganizacja przestrzeni w mieście, czy przekształcenie nieużytków w tętniące życiem miasto, zapewniamy naszym klientom wyjątkowe i jednocześnie zrównoważone środowiskowo rezultaty. Wspólnie tworzymy wartość poprzez projekty obejmujące zarówno obiekty budowlane jak i gospodarkę zasobami środowiska, które pozostają w harmonii ze swoim otoczeniem – od centrów handlowych w Szanghaju, poprzez nowe systemy kolejowe w Doha, po redukcję zanieczyszczenia powietrza w Los Angeles. Arcadis. Podnosimy jakość życia.