Mobilność

Arcadis poprawia jakość życia w miastach na całym świecie, tworząc zintegrowane i zrównoważone rozwiązania transportowe, które łączą istniejącą infrastrukturę z nowymi technologiami. Realizowane dziś przedsięwzięcia transportowe muszą zmierzyć się z różnorodnymi wyzwaniami, które wynikają ze wzrostu liczby mieszkańców miast, a także zapewnić korzyści finansowe i społeczne, jednocześnie dążąc do maksymalnego ograniczenia swojego oddziaływania na środowisko przyrodnicze.


Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.