You have not accepted cookies yet

This content is blocked. Please accept marketing cookies. You can do this here.

Do 2040 roku pojazdy elektryczne (EV) będą odpowiadały za 54% światowej sprzedaży nowych samochodów. Jako ekologiczna i ekonomiczna alternatywa dla samochodów spalinowych pojazdy elektryczne wkrótce staną się elementem codziennego życia.

Pomagamy liderom sektora publicznego i prywatnego tworzyć oraz wdrażać programy pojazdów elektrycznych przy wsparciu na każdym etapie realizacji. Pokonywanie wyzwań od etapu tworzenia strategii po ich wykonanie pomogło nam określić, co jest katalizatorem wdrażania programów pojazdów elektrycznych oraz udanych zmian.

Ścieżka do wdrożenia programu pojazdów elektrycznych

Sposób tworzenia, wdrażania i obsługi programu pojazdów elektrycznych zależy od aktualnej dojrzałości i celów danej organizacji w tym zakresie. Opowiedz nam o swoich aktualnych planach wdrażania pojazdów elektrycznych.

    Global EV Catalyst Index

Skontaktuj się z {name}, aby uzyskać więcej informacji

Arcadis wykorzysta Twoje nazwisko i adres e-mail wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie. Więcej informacji można znaleźć w naszej polityce prywatności