Do 2040 roku pojazdy elektryczne (EV) będą odpowiadały za 54% światowej sprzedaży nowych samochodów. Jako ekologiczna i ekonomiczna alternatywa dla samochodów spalinowych pojazdy elektryczne wkrótce staną się elementem codziennego życia.

Pomagamy liderom sektora publicznego i prywatnego tworzyć oraz wdrażać programy pojazdów elektrycznych przy wsparciu na każdym etapie realizacji. Pokonywanie wyzwań od etapu tworzenia strategii po ich wykonanie pomogło nam określić, co jest katalizatorem wdrażania programów pojazdów elektrycznych oraz udanych zmian.

Ścieżka do wdrożenia programu pojazdów elektrycznych

Sposób tworzenia, wdrażania i obsługi programu pojazdów elektrycznych zależy od aktualnej dojrzałości i celów danej organizacji w tym zakresie. Opowiedz nam o swoich aktualnych planach wdrażania pojazdów elektrycznych.

    Global EV Catalyst Index

Connect with {name} for more information & questions

Arcadis will use your name and email address only to respond to your question. More information can be found in our Privacy policy