Zmiany klimatyczne oraz trendy urbanizacyjne i cyfrowe oznaczają, że projekty w zakresie mobilności muszą obecnie uwzględniać zmieniające się potrzeby coraz liczniejszej populacji całego świata.

 

Projektujemy połączone, zrównoważone rozwiązania, które integrują istniejącą infrastrukturę z nowymi technologiami i optymalizują mobilność ludzi i towarów.

Rozwiązania w zakresie mobilności

Wybrane projekty

Dowiedz się, jak we współpracy z klientami realizujemy ich cele i poprawiamy ich jakość życia.

Greg Steele

Więcej informacji i odpowiedzi na pytania udzieli Greg Steele.

Greg Steele, Global President, Mobility

Skontaktuj się z: Greg

Zapraszamy serdecznie do kontaktu, ponieważ poprawę jakości życia możemy osiągnąć tylko dzięki wspólnej pracy.

Connect with {name} for more information & questions

Arcadis will use your name and email address only to respond to your question. More information can be found in our Privacy policy