• Viewpoint

650 meningen en 7 tips over mobiliteit van de toekomst

Binnenlands Bestuur en Arcadis inventariseerden in maart 2018 met een online enquête onder professionals in stedelijke ontwikkeling en mobiliteit de ideeën, verwachtingen en plannen t.a.v. ontwikkelingen in mobiliteit en bereikbaarheid in de komende jaren. Welke kant gaat het op? Wat vraagt meer aandacht? Welke partijen zijn aan zet? Hoe groot is het animo om aan de slag te gaan met duurzame en slimme mobiliteit? Ruim 650 bestuurders, beleidmakers en experts vulden de enquête in. Arcadis vertaalde hun meningen naar 7 tips voor de mobiliteit van de toekomst.

Arnoud Neidig

Marktgroepdirecteur Infrastructuur +31 (0)6 2706 2033 Stel mij een vraag

Onderzoek Binnenlands Bestuur en Arcadis

Arnoud Neidig, senior adviseur nieuwe mobiliteit bij Arcadis: “Nieuwe mobiliteit is nu al realiteit. De economie draait weer op volle toeren. Op veel plaatsen wordt volop gebouwd. Dit alles leidt tot meer mobiliteit en tot veranderende behoeften. We verlangen zekerheid over reis- en transporttijden, gemak en comfort. Natuurlijk moet mobiliteit voor iedereen betaalbaar blijven en onze leefomgeving gezond. Daarnaast willen we duurzame, slimme mobiliteit de ruimte geven. De resultaten van dit onderzoek geven aan waar de komende jaren uitdagingen en accenten liggen. Wilt u daarmee aan de slag? Download dan de rapportage met enquête resultaten. Daarin vindt u ook onze 7 tips voor toekomstbestendige mobiliteit.

Meer informatie over duurzame mobiliteit en stedelijke ontwikkeling?

Op zoek naar trends, ideeën en ervaringen met nieuwe mobiliteit en de impact ervan op de vitaliteit van onze steden en regio’s?

 

Vragen over dit artikel

Arnoud Neidig

Marktgroepdirecteur Infrastructuur +31 (0)6 2706 2033 Stel mij een vraag

Arcadis White paper

Download de rapportage met enquête resultaten met daarin ook onze 7 tips voor toekomstbestendige mobiliteit

De toekomst van mobiliteit en bereikbaarheid
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.