Binalar

Binalarını planlayarak, oluşturarak, işleterek ve üreterek müşterilerin iş performanslarını dönüştürmelerine yardımcı olmaktayız. Böylece bunların, iş ihtiyaçlarını karşılayan ve sürdürülebilir iş değeri üreten rekabetçi bir avantaj kaynağı olmalarını temin etmekteyiz. Ticari mülklerden hastanelere, okullara, hükümet binalarına ve endüstriyel tesislere kadar çeşitli bina tipleri için dünya sınıfında mimari, planlama, danışmanlık, proje, program ve maliyet yönetimi çözümleri sunmaktayız.