Sürdürülebilir Sehir İndeksi

Sürdürülebilir Şehir İndeksi Dünya’daki öncü şehirlerin sıralamasını oluşturmak için insan, gezegen ve fayda gibi talepleri araştırmaktadır.

Sürdürülebilir Şehir İndeksi 2016

Şehirler her yönden baskı altındadırlar. Bazı baskılar önceden bilinebilirken diğerlerinin bilinmesi güçtür. 
Bugünün acil ihtiyaçlarını yarının taleplerini bilemeden dengelemek sürdürebilirliğin ve bu raporun kalbidir. Arcadis 2016 Sürdürebilir Şehir İndeksi 100 global şehri üç boyutlu/şartı olarak veya sürdürülebilirlik açısından sıralar: İnsan, Gezegen ve Yarar. Bunlar Sosyal, Çevresel veya Ekonomik Sürdürülebilirlik olarak    şehirlerin sağlık ve refahını belirleyen bugünün ve geleceğin resmidir. 

Yaşam Kalitesi
İnsan ara indeksi şehirleri sağlık (yaşam beklentisi ve şişmanlık), eğitim (okur yazarlık ve üniversiteler), gelir seviyesi, eşitsizlik, iş-yaşam dengesi, bağımlılık oranı, suç, ev sahibi olma ve yaşam maliyetlerini göz önünde tutarak ölçer. Bu indikatörler toplamı “yaşam kalitesi” olarak düşünülmektedir.

Yeşil Unsurlar
Gezegen ara indeksi  enerji sarfıyatı ve yenilenebilir enerji ğaylaşımı, şehirlerdeki yeşil alanlar, geri dönüşüm ve gübrelendirme oranları, sera gazı emisyonları, doğal katastrofik risk, içme suyu,  temizlik ve hava kirliliğini gözönünde bulundurarak ölçmektedir. 
Bu indikatörlerin toplamı “yeşil unsurlar” olarak düşünülmektedir.

Ekonomik Sağlık
Yarar ara indeksi performansı iş bakış açısından, ulaşım altyapısına (raylı sistem, hava ve trafik sıkışıklığı), iş yapma kolaylığından, turizme,  kişi başona düşen gelirden (GSYH), global ekonomik ilişkilerde şehirin önemine, mobil ve geniş bantlı erişimden, işsizlik oranına başta olmak üzere tahlil eder. Bu indikatörlerin toplamı “ekonomik sağlık” olarak düşünülmektedir.


Raporun Avrupa versiyonunu aşağıdan indirebilirsiniz. 
Ya da 100 dünya şehrinin sonuçlarına www.arcadis.com/SCI2016 adresinden ulaşabilirsiniz. 


Bu makale hakkındaki sorular

Arcadis tanıtım belgesi

Sürdürülebilir Şehir İndeksi 2016

Buradan indirebilirsiniz