Küresel Kurulu Varlık Performans İndeksi 2016

Ülkenizin alt ve üst yapıları nasıl işliyor?

Gerhard Schulz

General Manager +90 543 670 5977 Bana bir soru sorun

Küresel Kurulu Varlık Performans İndeksi 2016

Arcadis’in son raporuna Küresel Kurulu Varlık Performans İndeksine göre 2016 yılında alt ve üst yapı küresel gayri safi yurt içi hasılaya 36 Trilyon Dolar katkı sağlamıştır. Global GSYH ya kurulu varlıklar tarafından katkı 2014 de oranla 3 trilyon dolar artarak %39’dan %40’a çıkmıştır. 

Alt ve Üst yapıların gelişimi yüzyıllardan beri milli ekonomiyi desteklemektedir. Ticaret yolları açabileceğiniz yeni bir limandan, topluluğunu geliştirebilecek yeni apartmana kadar büyük yapılar oluşturarak kendi GSYH’sını oluşturan ülkeleri biçimlendirmişlerdir. Ancak, gelişmiş ulusların fon bulma ile ilgili zorlukları ve  gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerinin daha fazla büyümesi için  arayışta olması karşılaşılan yeni zorluklardan iki tanesidir. 

Öncelikle gelişmiş ülkeler eskiyen varlıklarını değiştirmeden ekonomilerini nasıl daha iyiye taşırlar? 
Diğeri ise; Gelişmekte olan ülkeler ekonomik olarak geri dönüşümü kurulu varlıklarına yatırım yaparak nasıl daha çabuk sağlarlar? Her iki güçlük aynı soruyu sormaktadır. Ülkeler yeni valıklarları kurmadan nasıl daha fazla yapabilirler?

Arcadis’in ikinci Küresel Kurulu Varlık Performans İndeksi 36 ülkedeki kurulu varlıkların ekonomik performansını ölçerek bu güçlüklere (challenges) ışık tutmaktadır. Ulusal veri kaynaklarını kullanıp bunları Ekonomi ve İş Araştırma Merkezi verileriyle bağdaştırıp kurulu varlıklar, ev, okul, ofis, demryolu, su yolları veya güç istasyonlarından oluşan çeşitliliklerdeki  ekonomik geri dönüşümlerini ölçmektedir. ARCADIS olarak son iki yıldaki değişimi ve önümüzdeki yılarda hangi ülkeler tarafından  daha iyi geri dönüşümün gerçekleşeceğini analiz etmekteyiz. 

Ülkeler baskı altındadır ve kurulu varlıklar güçlü ve sürdürülebilir bir ekonomi için önde gelen unsurlardandır. Varlıkların etkinliği için yeni birşeyler bulmak uzun dönemli sonuçlar için anahtardır. Ülkenizdeki GSYH’ya alt ve üst yapı ne kadar gelir elde etmesine katkı sağlamıştır?

Visit our Global page for download, video and more info.

Bu makale hakkındaki sorular

Gerhard Schulz

General Manager +90 543 670 5977 Bana bir soru sorun