• Zasoby naturalne

Górnictwo

Przemysł wydobywczy napotyka wiele wyzwań związanych z cyklem życia kopalni (od rozpoznania złoża, przez budowę kopalni, jej eksploatację po zakończenie wydobycia), takich jak kwestie bezpieczeństwa, wydajności, produktywności, jakości, kosztu i terminowości wydobycia. Jednocześnie coraz bardziej złożone stają się zadania związane z infrastrukturą towarzyszącą zakładom wydobywczym, wzrasta także znaczenie kwestii społecznych i środowiskowych. Jasna strategia, zaangażowanie i utrzymanie jak najwyższych standardów jakości są kluczem do sukcesu.

Artur Taraziewicz

Pion Środowiska | Kierownik ds. Rozwoju Biznesu +48 603 808 507 Wyślij wiadomość
Bergbau und Rohstoffe

Górnictwo jest jednym z kluczowych sektorów działalności Arcadis, jednak potrzeby klientów z tej branży różnią się w znaczący sposób od innych gałęzi gospodarki. Na sukces składa się umiejętne zarządzanie zasobami: wodą, środowiskiem i surowcami, a także kwestie związane z transportem, wdrażaniem projektów, bieżącą działalnością oraz wygaszaniem wydobycia.

Doradzamy firmom górniczym podczas procesu projektowego, zarządzania, bieżącej działalności oraz wygaszania wydobycia. Ogromnie ważne jest dla nas bezpieczeństwo wszystkich uczestników tych przedsięwzięć, coraz surowsze stają się również wymagania związane z ochroną środowiska.


Świadczymy usługi obejmujące wszystkie dziedziny działalności firm przemysłu wydobywczego: badania środowiskowe, strategie obniżania ryzyka i zagrożeń, planowanie, dostarczanie rozwiązań technicznych, przetargi, zarządzanie projektem i budową, bieżące wsparcie operacyjne, a także zarządzanie ryzykiem na każdym etapie trwania projektu.

Arcadis oferuje usługi dostosowane do potrzeb klienta, które obejmują wszystkie obszary i dziedziny jego działalności, od wydobycia surowca z ziemi aż do spedycji, przez cały okres funkcjonowania kopalni.

Nasza bogata wiedza sektorowa, wieloletnie doświadczenie oraz międzynarodowa sieć biur sprawiają, że jesteśmy odpowiednią firmą do sprostania wyzwaniom, przed którymi stoi przemysł wydobywczy.

Pytania dotyczące sektora

Artur Taraziewicz

Pion Środowiska | Kierownik ds. Rozwoju Biznesu +48 603 808 507 Wyślij wiadomość
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.