• Woda i przesył energii

Woda

Woda jest najbardziej drogocennym zasobem na Ziemi, który powinien zostać otoczony wyjątkową troską od źródła, przez użycie w gospodarstwach domowych i przemyśle, aż do jej powrotu do obiegu wody w środowisku. Nasze miasta, społeczności i przedsiębiorstwa mogą kwitnąć tylko dzięki dostępowi do wody. Musi być ona używana w rozsądny sposób, który pozwala na dalszy rozwój ludzkości, a jednocześnie jak najmniej negatywnie oddziałuje na środowisko.

Krzysztof Kutek

Dyrektor Pionu Wody +48 665 913 638 Wyślij wiadomość
Wasser

Arcadis ma ponad 100-letnie doświadczenie w branży wodnej. Nasze specjalistyczne zespoły inżynierów, naukowców i konsultantów zlokalizowane na całym świecie są w stanie zapewnić bezpieczną i niezawodną technologię wodną, która jest tworzona z myślą o zaspokojeniu potrzeb dynamicznie zmieniającego się świata.

Nasze wszechstronne usługi inżynierskie i konsultingowe są dostosowane do najbardziej kompleksowych wyzwań klientów z branży wodnej. Łączymy doświadczenie, innowację oraz wiedzę w każdej fazie cyklu hydrologicznego. Arcadis tworzy trwałe rozwiązania dla efektywnego zarządzania zasobami wodnymi, ochrony ludności i środowiska, a także zapewnienia wody pitnej oraz gospodarki ściekowej. Współpracujemy zarówno z klientami z sektora publicznego, jak i przemysłowego.


Pytania dotyczące sektora

Krzysztof Kutek

Dyrektor Pionu Wody +48 665 913 638 Wyślij wiadomość
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.