• Transport

Porty i drogi wodne

Transport morski odgrywa ogromną rolę w światowej gospodarce. Rosnący tonaż przeładunków wzmaga popyt na tworzenie bardziej wydajnej infrastruktury portowej oraz modernizację już istniejącej. Globalny transport towarów drogą morską stale rośnie, w rezultacie statki transportowe również stają się coraz większe. Porty są zmuszone inwestować w modernizację i rozbudowę infrastruktury, aby nadążyć za tym trendem.

Zrównoważone rozwiązania dla portów i dróg wodnych

Ostatnia dekada upłynęła pod znakiem dynamicznej ekspansji transportu morskiego. Przyczyniły się do tego kraje rozwijające się w Afryce, Ameryce Łacińskiej i Azji, wzrost światowego handlu, oraz stosunkowo niski koszt transportu, wynikający ze zwiększenia jego skali. Doprowadziło to do rosnącego zapotrzebowania na rozbudowę portów oraz terminali kontenerowych i centrów dystrybucyjnych. Globalizacja doprowadziła także do zwiększenia konkurencji pomiędzy portami i podniesienia efektywności działania w powiązanych sektorach gospodarki.

Zagospodarowanie tak dużego wzrostu jest ogromnym wyzwaniem i wymaga wiedzy i doświadczenia w bardzo zróżnicowanym zakresie tematycznym. Arcadis jest w stanie sprostać temu wyzwaniu dzięki usługom, które obejmują wszystkie fazy projektu od badań strategicznych, przez planowanie i projektowanie koncepcyjne, po bieżące usługi operacyjne i transakcyjne. Najważniejsze są dla nas niezawodność, efektywność oraz bezpieczeństwo. Wiemy w jaki sposób utrzymać, zarządzać i modernizować obiekty portowe tak, aby były bezpieczne, ich negatywne oddziaływanie na środowisko jak najmniejsze, a cykl życia jak najdłuższy.

Rozległa, międzynarodowa sieć biur Arcadis zapewnia połączenie globalnej obecności naszej sieci ekspertów z lokalną wiedzą i doświadczeniem. Mamy duże doświadczenie w realizacji projektów portów i dróg wodnych. Łączymy innowacyjne rozwiązania z ogromnym doświadczeniem, zapewniając naszym klientom zintegrowane podejście do najbardziej kompleksowych projektów infrastrukturalnych na świecie.

Pytania dotyczące sektora

Krzysztof Kutek

Dyrektor Pionu Wody +48 665 913 638 Wyślij wiadomość

Rafał Kuśmierz

Dyrektor Pionu Infrastruktury +48 785 580 538 Wyślij wiadomość
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.