• Transport

Lotniska i sektor lotniczy

Lotniska i sektor lotniczy tworzą wartość dla społeczeństwa, miast i regionalnej gospodarki – łączą ludzi, społeczności, dobra i przedsiębiorców. W celu spełnienia coraz większych oczekiwań podróżujących, lotniska stoją przed wyzwaniem zapewniania im jak najwyższej jakości usług i jak najlepszych doświadczeń.

Rafał Kuśmierz

Dyrektor Pionu Infrastruktury +48 785 580 538 Wyślij wiadomość
Flughäfen

Łączymy innowacyjne podejście do projektu z tradycyjnymi umiejętnościami branżowymi

Szybka urbanizacja napędza nowe inwestycje i modernizację istniejących obiektów. Aby zapewnić ciągłość funkcjonowania, coraz więcej lotnisk inwestuje w podniesienie swojej odporności na nieprzewidziane zjawiska oraz w obniżenie poziomu emisji, a nawet dąży do neutralności węglowej. Arcadis współpracuje z inwestorami, przedstawicielami sektora publicznego i wykonawcami na całym świecie, zapewniając im rozwiązania dopasowane do ich potrzeb, oraz tworząc atrakcyjne i przygotowane na wyzwania przyszłości lotniska.

Multimodalne węzły transportowe

Lotniska to multimodalne węzły transportowe – nie są już tylko miejscami, gdzie podróżujący przylatuje i odlatuje lub zmienia środek transportu. Udogodnienia na lotnisku i w jego otoczeniu stają się celami samymi w sobie. Pracując blisko z lotniskami i innymi właścicielami lub zarządcami infrastruktury okołolotniskowej, nasi eksperci o międzynarodowym doświadczeniu tworzą innowacyjne rozwiązania, które stwarzają korzystne warunki do rozwoju obszarów o charakterystyce aerotropolis, generując nowe źródła dochodów i dynamizując rozwój regionalnej gospodarki.

Zarządzanie projektem i programem

Kompleksowość planowania i realizacji rozległej infrastruktury lotniska, jego budowa i rozwój komercyjny mogą zniechęcać inwestora. Budżety, łańcuchy dostaw, kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy, napięty harmonogram oraz ogromna liczba zaangażowanych stron sprawiają, że konieczne jest specjalistyczne zarządzanie całym procesem. Arcadis we współpracy z klientami opracowuje odpowiednią strategię, zarządza i łagodzi ryzyka, a także zapewnia rezultaty, które w pełni spełniają cele biznesowe i tworzą wyjątkową wartość.

Równowaga środowiskowa i odpowiedzialność społeczna

Lotniska są skomplikowanymi przestrzeniami, w których wszyscy – linie lotnicze, kontrola lotów, obsługa naziemna, firmy cateringowe, służby tankujące samoloty, przewóz pasażerów, obsługa techniczna lotniska, służby ratunkowe, strażnicy graniczni i sprzedawcy – mają coś do powiedzenia. Współpracujemy z lotniskami i ich licznymi udziałowcami przy realizacji programów zarządzania środowiskowego, zapewniając jednocześnie ciągłość funkcjonowania lotniska, między innymi w obszarach monitoringu jakości powietrza, gospodarki wodnej, ograniczania hałasu, redukcji emisji dwutlenku węgla oraz zarządzania bioróżnorodnością.

Optymalizacja cyfrowa dla poprawy doświadczenia pasażerów

Sprawny przebieg podróży pasażerów buduje przewagę konkurencyjną lotniska. Integracja nowych środków ochrony, systemów informacji pasażerskiej, technologii czujników oraz big data na lotniskach jest potężnym sposobem na poprawę jakości i szybkości obsługi. Zaawansowane technologie usprawniają procesy biletowania, kontroli bezpieczeństwa, odprawy i wejścia na pokład, znacznie poprawiając wydajność lotniska i doświadczenia pasażerów od wejścia na jego teren aż do momentu odlotu. Arcadis może pomóc lotniskom w transformacji cyfrowej, tak aby były jak najlepiej przygotowane na wyzwania przyszłości.

Pytania dotyczące sektora

Rafał Kuśmierz

Dyrektor Pionu Infrastruktury +48 785 580 538 Wyślij wiadomość
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.