• Transport

Autostrady i inteligentne systemy transportowe

Rozumiemy wyzwania, które stoją przed naszymi klientami z branży drogowej. Dzięki temu jesteśmy w stanie zapewnić nową perspektywę spojrzenia na ich kompleksowe problemy. Nasze strategiczne doradztwo połączone z multidyscyplinarną wiedzą techniczną i klarowną wizją pomaga klientom w planowaniu, budowaniu i optymalizacji zrównoważonej infrastruktury drogowej.

Rafał Kuśmierz

Dyrektor Pionu Infrastruktury +48 785 580 538 Wyślij wiadomość
Straße

Podnosimy opłacalność i zmniejszamy koszty całego cyklu życia obiektów drogowych

Gwałtowny wzrost liczby ludności na świecie i wynikające z niego szybkie tempo urbanizacji sprawiają, że rośnie presja rozwoju globalnej infrastruktury transportowej. Surowe założenia budżetowe państw rozwiniętych powodują, że do podniesienia wydajności istniejącej infrastruktury konieczne są innowacyjne rozwiązania. Z kolei kraje rozwijające się są zmuszone do zbudowania nowej infrastruktury, aby podnieść swoją konkurencyjność. Wzrasta również potrzeba rozwiązań, które są zgodne z paradygmatem zrównoważonego rozwoju. Te wyzwania wymagają całkowicie nowego sposobu myślenia.

Arcadis jest w stanie sprostać tym wyzwaniom. Razem z administracją publiczną i klientami prywatnymi rozwijamy inteligentne systemy transportowe, które łączą społeczności na całym świecie. Dzięki naszej globalnej obecności, głębokiej wiedzy branżowej i bogatemu doświadczeniu potrafimy planować, projektować, zarządzać na etapie budowy najbardziej wymagającymi projektami infrastruktury drogowej.

Tworzymy master plany dla miejskiej infrastruktury transportowej oraz sieci autostradowych, które łączą miasta i społeczności w różnych krajach. Specjalizujemy się w inteligentnych systemach transportowych, zapewniając niezawodną, bezpieczną i optymalną możliwość przemieszczania się.

Pytania dotyczące sektora

Rafał Kuśmierz

Dyrektor Pionu Infrastruktury +48 785 580 538 Wyślij wiadomość
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.