Sektor publiczny

Pomagamy organizacjom i instytucjom sektora publicznego w bardziej efektywnym wypełnianiu swoich zadań. W wielu częściach świata sektor publiczny mierzy się z wyzwaniami powiązanymi ze sprawnością i wydajnością działania. Coraz częściej administracja publiczna wymaga, żeby nowe konstrukcje pełniły więcej zróżnicowanych funkcji, tworzyły przestrzeń publiczną, która oddziałuje na rozwój gospodarczy, środowiskowy i społeczny obszarów miejskich. Nigdy dotąd potrzeba zmiany i ukierunkowania na utylitaryzm oraz wszechstronność nie była aż tak podkreślana.

Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.