• Przemysł

Sektor produkcyjny i technologiczny

Jesteśmy zaufanym doradcą wielu największych, światowych koncernów. Pomagamy im w sprostaniu największym, stojącym przed nimi wyzwaniom: od optymalizacji kosztów administracyjnych po wsparcie we wprowadzaniu nowych produktów na rynek

Piotr Matkowski

Dyrektor Pionu Budownictwa | Project Management Lead | Market Sector Leader Manufacturing & Technology +48 665 342 283 Wyślij wiadomość

Pomagamy globalnym koncernom rozwijać się i zarządzać ich kompleksową działalnością

Dzięki globalizacji koncerny stoją przed niespotykaną wcześniej szansą globalnej ekspansji oraz wejścia na nowe, dotąd niedostępne rynki.

Firmy prowadzą zróżnicowaną działalność na poziomie lokalnym w ramach globalnej korporacyjnej organizacji. Koncerny często oddziałują na środowisko w bardziej odczuwalny sposób niż firmy z innych sektorów rynkowych. Rozumiemy, że nasi klienci poszukują elastyczności, doświadczenia i innowacji dla szerokiej gamy swoich produktów: od dóbr konsumenckich po energię i transport.

Arcadis ma bogatą historię i doświadczenie w dostarczaniu naszym największym klientom wyjątkowych i jednocześnie zrównoważonych środowiskowo rezultatów. Głęboka wiedza sektorowa, połączona z zastosowaniem najnowszych rozwiązań technicznych i biznesowych, pozwalają nam na osiąganie najlepszych możliwych wyników działań inwestycyjnych naszych klientów. Doskonale rozumiemy jak operować każdym rodzajem aktywów, jesteśmy także w stanie zapewnić odpowiedni zwrot przez cały cykl życia projektu. Rozpoznajemy ryzyka i możliwości, oraz wdrażamy adekwatne rozwiązania.

Pytania dotyczące sektora

Piotr Matkowski

Dyrektor Pionu Budownictwa | Project Management Lead | Market Sector Leader Manufacturing & Technology +48 665 342 283 Wyślij wiadomość
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.