• Przemysł

Przemysł chemiczny i farmaceutyczny

Udziałowcy przeważnie starają się wywrzeć presję, żeby wszelkie inwestycje przynosiły jak najwyższy zwrot. Bardziej efektywna realizacja projektów inwestycyjnych i ograniczenie wydatków operacyjnych pozwoli na zwiększenie zysku. Dostarczamy rozwiązania podnoszące efektywność i zapewniające lepszą pozycję w rywalizacji na globalnych rynkach.

Chemie- und Pharmaindustrie

Zapewniamy rozwiązania podnoszące efektywność, które wzmocnią twoją pozycję w walce na globalnych rynkach

Przemysł chemiczny i farmaceutyczny napotyka na różnorodne wyzwania.

• Firmy chemiczne i farmaceutyczne są ukierunkowane na zwiększanie swojej marży oraz na innowacje, tak aby utrzymać oraz wzmocnić swój łańcuch dostaw i zoptymalizować koszty operacyjne.

• W związku z ciągłym wzrostem liczby ludności oraz procesem starzenia się społeczeństwa, firmy farmaceutyczne inwestują znaczne środki w celu zaspokojenia popytu na środki medyczne, utrzymania sieci sprzedaży, oraz utrzymania konkurencyjnej pozycji.

• Firmy chemiczne rywalizują o tańsze źródła energii, co prowadzi do zmiany możliwości inwestycyjnych (częściowo z powodu wykorzystania gazu łupkowego). Potrzeba ograniczenia kosztów pozostaje głównym wyzwaniem dla branży.

• Firmy są pod ciągłą presją ze strony udziałowców, aby co roku osiągać wysoki zysk. W związku z tym poszukują one rozwiązań, które mogłyby zwiększyć ich wydajność poprzez wdrożenie globalnych standardów.

• Programy inwestycyjne muszą współgrać z potrzebami biznesowymi, a wyzwania powiązane z wydajnością prowadzą do tego, że firmy szukają bardziej skutecznych metod realizacji swoich programów i projektów inwestycyjnych.

Zapewniamy rozwiązania podnoszące efektywność, które wzmacniają twoją pozycję na globalnych rynkach. Pomagamy naszym klientom wydobyć ukryte rezerwy z posiadanych przez nich zasobów budowlanych i środowiskowych. Zarządzamy globalnymi nakładami inwestycyjnymi jako partner zarządzający w ramach jednej, kompleksowej usługi zarządzania programem, realizujemy programy z zakresu prac badawczych i rozwojowych, produkcji, a także nieruchomości oraz obsługi obiektów. Poprzez optymalizację podaży, zużycia i obrotu zasobami budowlanymi i naturalnymi umożliwiamy zwiększenie wydajności produkcji i ograniczamy ryzyka.

Stosując nasze innowacyjne technologie i techniki zapewniamy najniższy możliwy koszt życia obiektu, co generuje dla klientów oszczędności rzędu nawet 30%. Dzięki naszemu doświadczeniu w różnych sektorach rynku, wiedzy prawne, ekonomicznej, jak i obecności na lokalnym rynku, a także dzięki naszym ugruntowanym relacjom, pomagamy klientom szybko i skutecznie zrealizować ich projekty.

Zapewniamy rozwiązania podnoszące efektywność, które wzmacniają twoją pozycję w walce na globalnych rynkach. Pomagamy naszym klientom wydobyć ukryte rezerwy z ich zasobów wybudowanych i naturalnych. Zarządzamy globalnymi nakładami inwestycyjnymi jako partner zarządzający w ramach jednej, kompleksowej usługi zarządzania programem, realizujemy programy z zakresu prac badawczych i rozwojowych, produkcji, a także nieruchomości oraz obsługi obiektów. Poprzez optymalizację podaży, użycia i obrotu zasobami wybudowanymi i naturalnymi umożliwiamy zwiększenie wydajności produkcji i łagodzimy ryzyka.

Za pomocą naszych innowacji, technologii i technik zapewniamy najniższy możliwy koszt życia obiektu, co generuje dla klientów oszczędności rzędu 30%. Dzięki naszej wiedzy sektorowej, prawnej, ekonomicznej, kulturowej i o lokalnych uwarunkowaniach, a także dzięki naszym ugruntowanym powiązaniom, pomagamy klientom szybko i skutecznie zrealizować ich projekty.

Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.