• Nasze sektory

Produkcja energii i OZE

Znalezienie nowych sposobów wytwarzania energii zdolnych zaspokoić rosnącą światową konsumpcję przy jednoczesnym uniknięciu jakichkolwiek szkodliwych efektów ubocznych dla środowiska jest obecnie ogromnym wyzwaniem dla dostawców energii. Zapewnienie alternatywnych, odnawialnych i zrównoważonych źródeł energii jest potrzebne bardziej niż kiedykolwiek.

Leszek Grądzki

Kierownik Zespołu Środowiska w Warszawie +48 601 181 304 Wyślij wiadomość

Maksymalizacja zwrotu z inwestycji energetycznych

Wyzwania, które stoją przed naszymi klientami z sektora energetycznego, najczęściej są związane z utrzymaniem pozycji na rynku i maksymalizacją zwrotu z ich inwestycji. Najważniejsze z nich to zaspokojenie dynamicznie rosnącego globalnego popytu, wprowadzenie zrównoważonych rozwiązań oraz redukcja emisji dwutlenku węgla.

Sektor energetyczny musi zmierzyć się z rosnącą liczbą regulacji, odnoszących się głównie do oddziaływania na środowisko oraz kwestii bezpieczeństwa. W Arcadis oferujemy nasze bogate doświadczenie w doradztwie środowiskowym i związanym z bezpieczeństwem dla projektów elektrowni wiatrowych, słonecznych, nuklearnych, geotermalnych i wodnych.

Nasi klienci inwestują duże środki w planowanie inwestycji aby zaspokoić rosnący popyt, dlatego realizacja projektów w terminie i w granicach założonego budżetu jest ogromnie ważna. Łączymy wiedzę sektorową z multidyscyplinarną wiedzą, a za nasz główny cel uznajemy obniżenie ryzyka. Oferujemy zintegrowany łańcuch usług: od planowania, analizy strategicznej i badań środowiskowych, po projektowanie i usługi inżynierskie dla infrastruktury towarzyszącej.

Nasza globalna sieć biur umożliwia nam dzielenie się wiedzą i doświadczeniem zdobytym podczas realizacji projektów na całym świecie, oraz pozwala na odpowiednie ich zastosowanie w specyficznych, lokalnych warunkach. Dzięki temu jesteśmy w stanie zapewnić naszym klientom konkretne rezultaty.

Pytania dotyczące sektora

Leszek Grądzki

Kierownik Zespołu Środowiska w Warszawie +48 601 181 304 Wyślij wiadomość
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.