• Opinia

Średnia wartość sporów budowlanych wzrosła w 2014 roku o 60% do 51 mln USD

Nowy raport Arcadis poświęcony sporom budowlanym w 2014 roku

Global Construction Disputes Report 2016

To już drugi rok z rzędu, w którym można odnotować wzrost, w 2013 wyniósł on 19 mln USD. Jednocześnie przewidywane są większa liczba sporów i dalszy wzrost ich wartości w kolejnych latach. Katalizatorem sporów będą z pewnością niskie marże kontraktów zawartych w czasie kryzysu ekonomicznego oraz niedobory siły roboczej na niektórych rynkach.

Tegoroczny raport Global Construction Disputes został opracowany już po raz piąty i skupia się na długości trwania, wartości, przyczynach oraz metodach rozwiązywania sporów kontraktowych na całym świecie. Raport wykazuje, że wartość sporów kontraktowych była w 2014 roku najwyższa w Azji (85,6 mln USD) i wzrosła dwukrotnie, na drugim miejscu znalazł się rynek Bliskiego Wschodu (76,7 mln USD). Z kolei w Ameryce Północnej i Wielkiej Brytanii wartość sporów spadła odpowiednio do 29,6 mln USD i 27 mln USD.

Średni czas rozwiązywania sporów wzrósł z niecałych 12 miesięcy w 2013 roku do 13,2 miesiąca. Co ciekawe spory budowlane na całym świecie trwały w 2014 roku dłużej, z wyjątkiem Azji, gdzie ich czas trwania skrócił się o 2 miesiące.

Przeczytaj więcej w nowym raporcie Arcadis.

W razie pytań skontaktuj się z Maciejem Kajrukszto, Kierownikiem Zespołu Doradztwa Kontraktowego w Arcadis Polska.

Pytania dotyczące artykułu

Raport Arcadis

Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.