Ranking Polskich Miast Zrównoważonych Arcadis

Zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju efektem końcowym prowadzenia polityki rozwoju w wymiarze lokalnym powinna być trwała poprawa jakości życia lokalnej społeczności. Ranking Polskich Miast Zrównoważonych Arcadis zawiera opis koncepcji, metodyki oraz wyniki rankingu zrównoważonego rozwoju polskich miast. Zamierzeniem autorów opracowania jest przekonanie włodarzy ośrodków miejskich do idei zrównoważonego rozwoju oraz dostarczenie im użytecznego narzędzia pomiaru postępów w zakresie realizacji tej koncepcji. Potrzeba mierzalności zrównoważonego rozwoju jest bezdyskusyjna i w zasadzie nie wymaga uzasadnienia. Ponadto w praktyce zarządzania rozwojem na poziomie lokalnym obserwuje się coraz większe zainteresowanie wskaźnikowym opisem rozwoju miasta.

Pobierz raport "Ranking Polskich Miast Zrównoważonych Arcadis"
01
Warszawa
67,7%
02
Toruń
67,2%
03
Wrocław
67,2%
04
Poznań
66,6%
05
Lublin
66,6%
06
Bielsko-Biała
66,3%
07
Zielona Góra
65,1%
08
Rzeszów
64,6%
Zobacz pelne wyniki

Społeczeństwo

Ocenia czynniki wpływające na jakość życia mieszkańców

Obszar rozwoju społecznego bierze pod uwagę demografię (przyrost naturalny, ludność w wieku poprodukcyjnym, gęstość zaludnienia), zdrowie (m.in. dostęp do przychodni), edukacja (dostępność żłobków i przedszkoli, zdawalność egzaminów maturalnych, odsetek studentów), kultura (dostęp do obiektów kultury i wydatki publiczne), ubóstwo i warunki życia (wynagrodzenie, pomoc społeczna), bezpieczeństwo (wypadki, przestępstwa), udział społeczeństwa w kreowaniu miasta.

Przejdź do wyników w obszarze społeczeństwa

Środowisko

Obejmuje czynniki środowiskowe, w tym tereny zielone, jakość środowiska, zużycie zasobów

Obszar rozwoju środowiskowego ocenia miasta w takich sferach jak wpływ na zmiany klimatu i jakość powietrza (emisja dwutlenku węgla i zanieczyszczeń z  zakładów szczególnie uciążliwych), bioróżnorodność i użytkowanie gruntów (udział terenów zielonych, lasów i obszarów chronionych w powierzchni miasta), gospodarka  odpadami, dostęp do urządzeń sieciowych (kanalizacji, oczyszczalni ścieków i sieci gazowej), zużycie zasobów (w tym wody i energii elektrycznej).

Przejdź do wyników w obszarze środowiska

Gospodarka

Ocenia kondycję i możliwości rozwoju miasta

Obszar rozwoju gospodarczego obejmuje rozwój gospodarczy i zatrudnienie (liczba podmiotów gospodarczych, nakłady inwestycyjne, osoby fizyczne prowadzące działalność), finanse publiczne i planowanie przestrzenne (MPZP, budżet partycypacyjny, wydatki inwestycyjne, dług publiczny, pozyskiwanie środków z UE), transport (odsetek dróg utwardzonych, wydatki publiczne, cena biletu miesięcznego), turystykę, dostęp do rynku pracy (bezrobocie, w tym długotrwałe, oferty pracy dla osób niepełnosprawnych).

Przejdź do wyników w obszarze gospodarki

Kontakt


Close

Skontaktuj się z nami


Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.