• Raport

Majątek trwały Polski jest warty 7,2 biliona złotych

Majątek trwały Polski wzrósł do 7,2 biliona złotych, co daje jej 21. pozycję na świecie. Na szczyt klasyfikacji wspięły się Chiny, które wyprzedziły USA.

Chiny stały się najbogatszym na świecie krajem pod względem wartości majątku nieruchomego, jak podaje najnowszy raport Global Built Asset Wealth Index

Raport został opracowany dla Arcadis przez Centrum Badań Gospodarki i Biznesu (CEBR). Raport zestawia wartość wszystkich obiektów budowlanych i infrastruktury w 32 krajach na świecie, których PKB stanowi 87% PKB globalnego.

Wartość majątku nieruchomego Polski została wyceniona na 1,94 bln USD, co w przeliczeniu na złotówki daje nam 7,2 bln PLN. W poprzednim raporcie, opublikowanym w 2013 roku, wartość aktywów Polski została wyceniona na 1,74 bln USD. Nasz kraj radzi sobie dobrze w porównaniu do większości krajów członkowskich UE, które w ciągu najbliższych 10 lat zanotują spadek wartości majątku nieruchomego lub minimalny wzrost. Według prognozy do 2025 roku Polska przeskoczy w rankingu Holandię oraz Turcję, jednak jednocześnie zostanie wyprzedzona przez dynamicznie rozwijające się kraje azjatyckie: Malezję, Filipiny i Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Łączna wartość majątku nieruchomego w badanych krajach jest obecnie wyceniana na 218 bilionów USD, co w przeliczeniu na jednego mieszkańca daje 30 700 USD. Wartość majątku narodowego Chin wzrosła do 47,6 bln USD, dzięki czemu Państwo Środka wyprzedziło Stany Zjednoczone, które znalazły się na drugim miejscu z majątkiem o wartości 36,8 bln USD. Od 2000 roku Chiny zainwestowały 33 bln USD w obiekty budowlane i infrastrukturę, więcej niż wszystkie pozostałe kraje ujęte w raporcie łącznie. Wzrost zaobserwowany w Chinach jest skutkiem ogromnych inwestycji infrastrukturalnych na poziomie 9% PKB rocznie, podczas gdy drugie w rankingu Stany Zjednoczone inwestują co roku zaledwie 2% swojego PKB.

Tegoroczne badanie wskazuje również, że Katar wyprzedził Singapur pod względem majątku nieruchomego per capita – na każdego obywatela Kataru przypada majątek o wartości 198 000 USD.


Kluczowe dane z raportu:

  • Chiny posiadają największy na świecie majątek nieruchomy o wartości 47,6 bln USD, wyprzedziły Stany Zjednoczone, których majątek jest warty 36,8 bln USD.
  • Model rozwoju Chin oparty na inwestycjach oznacza, że wartość ich majątku nieruchomego w 2025 będzie według prognoz dwa razy większa niż majątek Stanów Zjednoczonych, oraz większa niż łączny majątek kolejnych czterech krajów.
  • Wartość majątku nieruchomego jest ściśle powiązana z poziomem produkcji kraju. Średnio analizowane kraje posiadają majątek nieruchomy o wartości ich PKB pomnożonego przez 2,9.

Spadki w Europie:

  • Wszystkie najbogatsze kraje europejskie doświadczyły obniżenia poziomu inwestycji w okresie od 2012 do 2014 roku, co doprowadziło do ogólnego pogorszenia się jakości infrastruktury.
  • Na świecie do największego spadku doszło w Japonii – od 2000 roku wartość majątku nieruchomego spadła aż o 4,6 bln USD.
  • Największy spadek procentowy zanotowały za to Niemcy – 21% od 2000 roku.
  • Inne kraje Europy Zachodniej zanotowały znaczące spadki wartości ich majątku nieruchomego od 2000 roku – między innymi Holandia (-5%), Wielka Brytania (-8,9%), Francja (-10,2%) i Rosja (-18,7%), podczas gdy w Stanach Zjednoczonych wskaźnik ten utrzymał się na prawie tym samym poziomie (-0,8%).
  • Największy spadek wartości majątku nieruchomego od 2012 spośród krajów objętych raportem zanotowała Hiszpania – w tym okresie wartość jej aktywów spadła o 3,8%.


Pełny tekst raportu można znaleźć na stronie
www.arcadis.com/builtassetindex

Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.