• Opinia

Inwestycje biurowe w Londynie dają najwyższą stopę zwrotu z inwestycji

Nowy raport Arcadis: Office Refurbishment in Global Cities

Dzięki naszej głębokiej wiedzy sektorowej wiemy co napędza zysk ekonomiczny z każdej nieruchomości, a nasze doświadczenie w zakresie inwestycji, finansów, projektowania i wykonawstwa pozwala nam na ustalenie w jaki sposób można ten zysk ustrukturyzować, tak aby spełnić, a często nawet przekroczyć oczekiwania udziałowców.

W Arcadis w unikalny sposób postrzegamy cały cykl życia obiektu, który uwzględnia obawy inwestorów i wierzycieli. Używamy naszej szczegółowej, wielosektorowej i międzynarodowej wiedzy finansowej, a nasze podejście charakteryzuje się ciągłym dążeniem do podniesienia wydajności. Pomagamy osiągnąć większą pewność inwestycji i dostarczamy innowacyjne strategie, które pozwalają na maksymalizację zwrotu kapitału.

Wiodący globalni inwestorzy, w tym fundusze private equity, fundusze emerytalne, państwowe fundusze majątkowe, banki inwestycyjne, fundusze infrastrukturalne oraz banki na całym świecie wybierają nas do świadczenia usług związanych z posiadanymi przez nich nieruchomościami.

Co robimy:

  • Utrzymanie i maksymalizacja wartości, aby osiągnąć przewagę na rynku
  • Zintegrowane rozwiązania w celu przyspieszenia spłaty zadłużenia
  • Osiąganie wyższej przejrzystości ryzyk w celu lepszej kontroli nad inwestycją
  • Planowanie całego cyklu życia obiektu, w tym modelowanie różnych scenariuszy
  • Wspieranie fuzji i przejęć
  • Najlepsza oferta rozwiązań z zakresu Corporate Real Estate

Raport Arcadis

Office Refurbishment in Global Cities

For investors in the commercial sector, which cities provide the strongest return for office rennovation?

Download pdf
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.