• Raport

Czynniki społeczne hamują zrównoważony rozwój miast

Arcadis publikuje Ranking Miast Zrównoważonych

Szybki wzrost demograficzny i dynamiczna urbanizacja wywierają ogromną presję na rozwój infrastruktury społecznej, technicznej i transportowej największych światowych metropolii. Wraz z rosnącą liczbą mieszkańców centrów miast, narastają również wyzwania ekonomiczne, środowiskowe i społeczne, z którymi muszą się oni zmierzyć.

Metropolie i ich liderzy rywalizują o przyciągnięcie najlepszych specjalistów oraz jak największej liczby inwestycji. Ranking Miast Zrównoważonych opracowany przez Arcadis prześwietla 50 miast z 31 krajów, uwzględniając szereg wskaźników, które pozwalają na ocenę równowagi środowiskowej, społecznej i ekonomicznej w każdym z nich.

Ranking, który został opracowany we współpracy z Centrum Badań Ekonomicznych i Biznesowych (Centre for Economics and Business Research – Cebr), wykazuje, że nie istnieje miasto idealne. Wiele miast na świecie nie radzi sobie z zaspokojeniem podstawowych potrzeb mieszkańców, z kolei zarządzający metropoliami bezustannie zmagają się z utrzymaniem równowagi pomiędzy trzema filarami miasta – ludźmi, środowiskiem i budżetem.

Pobierz go w formacie pdf.

Raport Arcadis

Sustainable Cities Index 2015

Which is the world's most sustainable city by People, Planet and Profit?

Download pdf
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.