• Opinia

Aktywa wybudowane generują przychód gospodarki światowej w wysokości 27 bilionów USD

Arcadis publikuje nowy raport: Global Built Asset Performance Index

Aktywa wybudowane wygenerowały łączny dochód w wysokości 27,1 bln USD w roku 2013, jak wskazują wyniki najnowszego badania, opublikowanego w dniu 7 maja 2014 roku przez Arcadis – globalnego lidera rynku projektowego i konsultingowego w budownictwie i środowisku.

Opracowany we współpracy z Centrum Badań Gospodarki i Biznesu (CEBR), Globalny Wskaźnik Efektywności Aktywów Wybudowanych bazuje na analizie dochodów generowanych przez budynki, infrastrukturę i inne aktywa trwałe w 30 krajach, łącznie generujących 82 procent światowej wartości PKB.

Autorzy raportu stwierdzili, że średnio 40 procent globalnego PKB generują aktywa wybudowane; udział ten waha się jednak w zależności od stopnia dojrzałości gospodarki. W gospodarkach wschodzących, które w większym stopniu bazują na produkcji przemysłowej, PKB z aktywów wybudowanych wzrósł do 45 procent. W największym stopniu było to widoczne w Meksyku oraz w Turcji, gdzie dochód z aktywów wybudowanych przekroczył wartość 60 procent PKB.

Gospodarki zaawansowane natomiast w mniejszym stopniu polegają na aktywach wybudowanych, które odpowiadają tu średnio za wygenerowanie 36 procent PKB. W najmniejszym stopniu zależność ta widoczna jest w Rosji, gdzie udział aktywów wybudowanych w PKB wynosi zaledwie 14 procent. Pozostała część PKB jest generowana przez wynagrodzenia, dochody z aktywów niematerialnych i prawnych oraz z zasobów naturalnych.

Podsumowanie raportu:

• 40 procent wartości globalnej PKB wygenerowały aktywa wybudowane, w tym budynki i infrastruktura w 30 krajach
• W gospodarkach wschodzących, liczba ta wzrosła do 45 procent PKB, a w krajach rozwiniętych gospodarczo – spadła do 36 procent
• Meksyk i Turcja wygenerowały najwyższy udział aktywów wybudowanych w produkcie krajowym na poziomie ponad 60 procent PKB
• PKB Rosji jest w najmniejszym stopniu uzależnione od aktywów wybudowanych – zaledwie 14 procent wyniku gospodarczego tego kraju przypada na aktywa wybudowane
• W Chinach, aktywa wybudowane wygenerowały w roku 2013 6,9 bln USD – 54% PKB – prognozuje się, że wartość ta wzrośnie do 7,4 bln USD w roku 2014
• Singapur posiada najwyższy udział aktywów wybudowanych w dochodach na mieszkańca w wysokości 29.500 USD.

Odwiedź stronę poświęconą Raportowi lub pobierz wersję w formacie pdf.

Raport Arcadis

Built Asset Performance Index 2014

Which countries have the best returns from their buildings and infrastructure?

Download pdf
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.