• Opinia

Przyszłość powstaje na terenach poprzemysłowych

Nasz świat dynamicznie się zmienia, przez co zmienia się również sposób funkcjonowania wielu branż. W konsekwencji zwalniają się powierzchnie budynków i terenów przemysłowych. Często są to obszary o ogromnej powierzchni, które można znów wykorzystać z korzyścią dla całej lokalnej społeczności.

W całej Europie w miejscach, w których dawniej działały zakłady produkcyjne i chemiczne, dzisiaj powstają nowoczesne osiedla mieszkaniowe. Z kolei tam, gdzie jeszcze kilka lat temu rafinowano ropę naftową, tworzone są parki i przestrzenie rekreacyjne.

Istnieje wiele nieużytków (ang. brownfields), w które można na nowo tchnąć życie. Niektóre opuszczone nieruchomości mogą z początku wydawać się niemożliwe do powtórnego wykorzystania. Jednak przy użyciu odpowiednich technologii, właściwego know-how w zakresie remediacji i budownictwa oraz dzięki rzetelnemu zarządzaniu projektami i interesami wszystkich zaangażowanych stron można zrealizować inwestycje również na takich terenach, a każdy nieużytek na terenach miejskich można zabudować z pożytkiem dla wszystkich mieszkańców. Bardzo ważna w procesie przywracania nieużytku do życia jest przejrzystość działań i otwarta komunikacja z właścicielami nieruchomości, inwestorami, urzędami i mieszkańcami. Tylko w ten sposób możliwe jest zrealizowanie kompleksowych projektów remediacyjnych.

Opracowany przez ekspertów Arcadis magazyn Life+ w sposób kompleksowy omawia proces remediacji terenów zanieczyszczonych, wyjaśniając jego aspekty prawne, społeczne, środowiskowe i ekonomiczne. Opisuje również krótką, lecz ciekawą historię remediacji terenów zanieczyszczonych w Polsce, a także pokazuje jak skutecznie oczyszczono skażone tereny w projektach zrealizowanych przez Arcadis w Polsce w ciągu ostatnich kilkunastu lat.

Zapraszamy do lektury!

Tematy:

  • Wewnętrzny rozwój miast przyszłości – Katarzyna Kobiela, Kierownik Zespołu Środowiska w Katowicach, i Piotr Rusinek, Dyrektor Linii Biznesowej Budownictwa, mówią o obecnych trendach w zagospodarowaniu przestrzeni miejskiej.
  • Ryzyka i negatywne skutki działalności człowieka – Leszek Grądzki, Kierownik Zespołu Środowiska w Warszawie i dr Paweł Goldsztejn, Kierownik Zespołu Środowiska we Wrocławiu, przedstawiają główne założenia zagospodarowania nieruchomości.
  • Wymogi prawne w zakresie remediacji – Katarzyna Jankowska, Starszy specjalista ds. ochrony środowiska w Arcadis, wyjaśnia jak należy rozumieć istotę tematu zanieczyszczenia gleby i ziemi w odniesieniu do aktualnych regulacji prawnych.
  • BHP w remediacji terenów skażonych – Marcin Szymkiewicz, Starszy specjalista ds. ochrony środowiska w Arcadis, opisuje jakie środki należy zastosować, aby proces remediacji był bezpieczny zarówno do osób, które go przeprowadzają, jak i dla lokalnej społeczności oraz środowiska.
  • Remediacja w Polsce – Katarzyna Jankowska wyjaśnia jak remediacja terenów zanieczyszczonych w Polsce wygląda na tle europejskich i światowych trendów.
  • Kłopotliwy spadek: bazy poradzieckie w Polsce – mało znany, lecz ciekawy temat remediacji baz poradzieckich, przedstawiony przez Katarzynę Jankowską oraz Artura Taraziewicza, Dyrektora ds. Rozwoju Biznesu w Arcadis.
  • Remediacja na świecie – porównanie remediacji w Polsce do praktyk stosowanych we Włoszech (Glauco Giordano, Starszy specjalista ds. środowiska w Arcadis) i w Wielkiej Brytanii (Marcin Szymkiewicz).
  • Case studies – przykłady skutecznej remediacji przeprowadzonej przez ekspertów Arcadis: centrum logistyczne w Łodzi, Browar Piast we Wrocławiu i osiedle Zielony Żoliborz w Warszawie.

Raport Arcadis

Magazyn Life+

Przyszłość powstaje na terenach poprzemysłowych

Download pdf
Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.