• Raport

Lotniska przyszłości

Nigdy dotąd świat nie był tak łatwo dostępny. Możliwość podróży samolotem stała się jednym z najważniejszych akceleratorów globalizacji – łącząc ludzi, społeczności i firmy, a także szeroko otwierając drzwi na świat tym, którzy mogą sobie pozwolić na kupno biletu lotniczego.

Rafał Kuśmierz

Dyrektor Pionu Infrastruktury +48 785 580 538 Wyślij wiadomość

W 2018 roku linie lotnicze obsłużyły 4,3 mld pasażerów oraz zrealizowały 46,1 mln lotów, generując przychód rzędu 821 mld USD (źródło: International Air Transport Association). Z kolei ATAG (Air Transport Action Group) szacuje, że cała branża lotnicza na świecie zatrudnia ponad 65 mln osób, zaś generowany przez nią przychód, łącznie z licznymi powiązanymi usługami, sięga nawet 2,7 bln USD rocznie.

Ten zysk ekonomiczny nie odbywa się jednak bezkosztowo. Wysoce konkurencyjna natura branży lotniczej i coraz silniejsza presja na infrastrukturę lotniskową sprawiają, że operatorzy lotnisk stoją przez bezprecedensowymi wyzwaniami.

Aby sprostać prognozom wzrostu (przewiduje się, że liczba pasażerów podwoi się w ciągu najbliższych 20 lat) operatorzy lotnisk muszą zadbać o modernizację i rozbudowę infrastruktury tak szybko jak to możliwe, a także w bardziej efektywny sposób zarządzać swoimi obiektami, zwłaszcza w obliczu spadku przychodów z działalności handlowej, spadku wpływów za opłaty lotniskowe od linii lotniczych oraz ewoluujących oczekiwań pasażerów wobec lotnisk.

Funkcjonując w ramach ograniczeń wynikających z silnej konkurencji, lotniska muszą skupić się równie mocno na przyciąganiu klientów (tak aby stać się dla nich lotniskiem pierwszego wyboru), jak na utrzymaniu infrastruktury oraz poprawie swoich modeli biznesowych.

The future of airports from Arcadis on Vimeo.

Dokument opracowany przez Arcadis opisuje w jaki sposób właściciele i operatorzy portów lotniczych mogą równoważyć dwie perspektywy – przygotować infrastrukturę lotnisk na wyzwania przyszłości, a jednocześnie w jak najlepszy sposób spełniać oczekiwania obecnych użytkowników.

W dokumencie „Future of Airports” eksperci Arcadis przyglądają się branży lotniczej, skupiając się na 5 głównych trendach:

  • Lotnisko i jego otoczenie: porty lotnicze walnie przyczyniły się do globalizacji, jednak mogą one przetrwać i pomyślnie się rozwijać wyłącznie gdy mają wsparcie lokalnej społeczności;
  • Walka o klienta: dzięki wykorzystaniu szans płynących z cyfryzacji możliwe będzie złagodzenie a nawet wyeliminowanie wielu utrudnień, które są obecnie źródłem frustracji dla wielu pasażerów;
  • Mobilność: dzięki intermodalności, czyli integracji z jak największą liczbą innych środków transportu oraz wykorzystaniu możliwości związanych z pojazdami autonomicznymi, porty lotnicze mogą zrewolucjonizować sposób w jaki pasażerowie do nich docierają, poruszają się i docierają do ostatecznego celu swojej podróży;
  • Doświadczenie użytkownika: nie wystarczy, że lotnisko będzie innowacyjne, wydajne, a jego funkcjonowanie zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju; operatorzy lotnisk muszą skoncentrować się na zapewnieniu użytkownikom jak najlepszego doświadczenia w korzystaniu z ich obiektu, ponieważ ostatecznie to od wyborów konsumenckich będzie zależeć sukces lotniska;
  • Zrównoważony rozwój: wymogi środowiskowe dla branży lotniczej będą coraz bardziej wymagające w związku z rosnącym zaangażowaniem większości państw świata w łagodzenie skutków zmian klimatu.

Pytania dotyczące artykułu

Rafał Kuśmierz

Dyrektor Pionu Infrastruktury +48 785 580 538 Wyślij wiadomość

Raport Arcadis

Future of airports

Pobierz raport Arcadis poświęcony lotniskom przyszłości

Share on Wechat
"Scan QR Code" on WeChat and click ··· to share.